Japan Foundation Bangkok

Tug of War!; 綱引いちゃった!; Tsuna Hiichatta!

Tug of War!; 綱引いちゃった!; Tsuna Hiichatta!


©2012 “Tug of War!” Film Partners

 

Dir. MIZUTA Nobuo | 2012 | 111 min

 

Cast

  • INOUE Mao : NISHIKAWA Chiaki
  • TAMAYAMA Tetsuji : KUMADA Kimio
  • MATSUZAKA Keiko : NISHIKAWA Yoko
  • NISHIDA Naomi : NAKAYAMA Emi
  • WATANABE Naomi : FUJISHIRO Mika

 

Crew

  • Script: HABARA Daisuke
  • Cinematography: NAKAYAMA Koichi
  • Lighting: ICHIKAWA Tokumitsu
  • Art Direction: SHIMIZU Takeshi
  • Music: IWASHIRO Taro

 

Synopsis

ฉิอากิ ทำงานในฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองโออิตะ เธอได้รับมอบหมายให้รวมทีมชักกะเย่อหญิงเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมือง เธอชักชวนเหล่าพนักงานสุดเพี้ยนของศูนย์อาหารในโรงเรียนที่กำลังจะถูกปิด พวกเขาบากบั่นเพื่อชัยชนะในศึกชักกะเย่อระดับชาติโดยมีอนาคตของศูนย์อาหารเป็นเดิมพัน