Japan Foundation Bangkok

ไอเดียจัดการเรียนการสอน

ดู! วิธีสอนภาษาญี่ปุ่น 見る!日本語の教え方

วีดีโอแนะนำวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น ที่ดูเข้าใจง่าย และดูแล้วสามารถนำไปปรับใช้ในชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ทันที มีด้วยกันทั้งหมด 97 วิดีโอ


รวมความคิดกิจกรรมในห้องเรียนที่ใช้ได้ทันที

แนะนำกิจกรรมและเกมในห้องเรียนที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที เพื่อสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนฝึกฝนการใช้คําศัพท์ และรูปประโยคที่ได้เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันในห้องเรียน


รวมความคิดในการจัดกิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น

แนะนำ” กิจกรรมต่างๆที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น” เช่น การใช้ร่างกายประกอบการฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนาน และยังสามารถนำกิจกรรมนั้นมาปรับใช้ให้เข้ากับนักเรียนที่มีระดับความรู้ต่างกันได้อีกด้วย  มีด้วยกันทั้งหมด 12 กิจกรรม


จำ「て形(けい)」ด้วยเพลงกันเถอะ (1)

เรียนรู้และฝึกฝนกฏการผันคำกริยารูป te ด้วยเพลง โดยมีให้ได้ฝึกฝนทั้งการร้องตามคำร้อง และการฝึกร้องโดยไม่มีคำร้อง


รวมตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบทีม ระหว่างอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่น

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ และข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบทีม รวมไปถึงสำนวนประโยคที่จำเป็นสำหรับอาจารย์ชาวไทย


วิดีโอสาธิตวิธีใส่ชุดยูกะตะ

วิดีโอสาธิตวิธีใส่ชุดยูกะตะทั้งชุดผู้หญิงและชุดผู้ชาย รวมถึงสาธิตวิธีใส่โอบิที่สามารถใส่เองได้ง่ายและสวยงาม


สื่อสอนคันจิ Akiko to Tomodachi บทที่ 1-4 ฉบับ PowerPoint

PowerPoint แนะนำอักษรคันจิใน Akiko to Tomodachi เล่ม 1 บทที่ 1-4 สำหรับใช้ประกอบการสอนในห้องเรียน