Japan Foundation Bangkok

ประกาศ

 

ปิดรับสมัครเนื่องจากครบจำนวน

(เปิดรับสมัครเทอมปลาย เดือนกันยายน 2562)

มีกำหนดเปิดรับสมัคร เร็วๆ นี้
สามารถตรวจสอบได้จาก “สั่งซื้อ

ระดับเบื้องต้น A1 – ระดับชั้นกลาง 1 B1