Japan Foundation Bangkok

J-Talk: Diggin’ Culture #05 เรื่องเล่า การเล่นคำ และภาพของญี่ปุ่นจากการ์ตูนโดราเอมอน

J-Talk: Diggin’ Culture #05

เรื่องเล่า การเล่นคำ และภาพของญี่ปุ่นจากการ์ตูนโดราเอมอน

โดย  ผศ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

วันและเวลา วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562
เวลา 14:00 – 16:15
ลงทะเบียนเวลา 13:30
(ผู้เข้าฟังจำนวนไม่เกิน 70 คน)
สถานที่ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
(The Japan Foundation, Bangkok)
ห้องเรียน E
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์
ซ.สุขุมวิท 21 กรุงเทพ
ค่าธรรมเนียมเข้าร่วม ไม่มีค่าใช้จ่าย
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่  https://bit.ly/2BE5MkG

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กลับมาอีกครั้งกับการจัดงานเสวนาในบรรยากาศเป็นกันเองภายใต้ชื่อ “J-Talk: Diggin’ Culture #05” ที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมของประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้คนไทยที่มีความสนใจได้พัฒนาความรู้และสร้างความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น  J-Talk เป็นการเสวนาที่มุ่งให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และเปิดรับมุมมองอื่นๆ เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น พร้อมกับสนุกไปกับสาระความรู้แบบเต็มอิ่ม ดังนั้น ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

เนื่องในโอกาสที่ปี 2019 ถือเป็นการครบรอบ 50 ปีของโดราเอมอน การ์ตูนญี่ปุ่นที่เติบโตมากับเยาวชนไทยหลายยุคสมัยจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำในวัยเด็กของหลายคน  J-Talk ในครั้งที่ 5 นี้จึงเป็นหัวข้อเรื่อง “เรื่องเล่า การเล่นคำ และภาพของญี่ปุ่นจากการ์ตูนโดราเอมอน”

 

นอกจากโดรายากิของโปรดของโดราเอมอนแล้ว
อะไรบ้างที่ทำให้ผู้ชมนึกถึงประเทศหรือวัฒนธรรมญี่ปุ่น ?

 

การบรรยายในครั้งนี้จะนำเสนอเรื่องราวของโดราเอมอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่ากว่าจะเป็นการ์ตูนให้ได้ดูกันนั้นต้องผ่านอะไรมาบ้าง รวมถึงเรื่องราววัฒนธรรมญี่ปุ่นที่บอกเล่าผ่านโดราเอมอนไม่ว่าจะเป็นนิทานพื้นบ้านหรือการเล่นคำ ไปจนถึงแรงกระเพื่อมต่อสังคมที่ส่งผ่านจากการ์ตูน และอิทธิพลของการ์ตูนโดราเอมอนในประเทศไทย  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าได้ตามลิ้งก์ที่ระบุไว้และสามารถเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 


 

วิทยากร

ผศ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลัยวาเซดะ สาขาภาษาศาสตร์ญี่ปุ่นประยุกต์  ขณะนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากความเชี่ยวชาญในด้านภาษาศาสตร์แล้ว ยังสนใจวัฒนธรรมการ์ตูน (Pop Culture: Manga) ของญี่ปุ่นด้วย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ยูอิจิ มัตสึโอะ             matsuo@jfbkk.or.th    (ภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ)

วัฒนา อ่อนพานิช       wathana@jfbkk.or.th (ภาษาไทยและอังกฤษ)

ทมวรรณ เพ็งสถิตย์     tamawan@jfbkk.or.th  (ภาษาไทยและอังกฤษ)

 

สนับสนุนโดย   สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

The Japan Foundation, Bangkok

10th Fl. Serm-Mit Tower, Sukhumvit 21, Bangkok  (Tel: 02-260-8560~3)

Facebook: https://www.facebook.com/jfbangkok/      Website: http://www.jfbkk.or.th/