ประกาศรับสมัคงานพนักงานชั่วคราวทำงานเต็มเวลา

ประกาศรับสมัคงานพนักงานชั่วคราวทำงานเต็มเวลา

จำนวน:1  อัตรา
ตำแหน่ง:พนักงานบริการประจำห้องสมุด
สถานที่:กรุงเทพฯ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอโศก)
ประเภทงานและระยะเวลาการจ้าง: พนักงานชั่วคราวทำงานเต็มเวลา (ต่อสัญญารายปี)
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

เจแปนฟาวน์เดชั่นเป็นสถาบันที่อุทิศให้กับการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมทั่วโลก

เจแปนฟาวน์เดชั่นสร้างสรรค์โอกาสต่างๆในการฟูมฟักรักษามิตรภาพ ความไว้วางใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันผ่านวัฒนธรรม ภาษาและการสนทนาเพื่อปลูกฝังมิตรภาพและความผูกพันระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ ทั่วโลก

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยมีความกระตือรือร้นในการดำเนินกิจกรรมอันหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมที่รวมถึงศิลปะ วัฒนธรรม และสังคม และประสานงานโครงการต่างๆ มากมายในการส่งเสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาโดยร่วมมือกับมิตรผู้ร่วมงานชาวไทย

ขณะนี้ เรากำลังเปิดรับสมัครพนักงานบริการประจำห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เพื่อทำหน้าที่

 • ประจำเคาน์เตอร์ของห้องสมุดเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด
 • นำข้อมูลเข้ายังระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดและสนับสนุนงานจัดการห้องสมุด
 • จัดวางและจัดระเบียบชั้นหนังสือและสื่อต่างๆ ของห้องสมุด
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณารักษ์ห้องสมุดและผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • มีทักษณะในการสื่อสารและนำเสนอทั้งการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย
 • มีสิทธิทำงานในประเทศไทย (ทางเจแปนฟาวน์เดชั่น ไม่สามารถดำเนินการทำใบอนุญาตการทำงานให้ได้ / Work permit)
 • หากมีความรู้ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการ
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-เสาร์)

รายละเอียดการทำงาน

[วันทำงาน]วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
[เวลาทำงาน]วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 9.00-19.00 (O.T. 17.00-19.00) และ
วันเสาร์ 9.00-17.00
(พักกลางวัน: 12.30-14.00 / ระยะเวลาในการทำงานต่อวัน: 6.5 ชั่วโมง)
[เงินเดือน]คิดเป็นรายวันๆ ละ 400 บาท
(ค่าล่วงเวลา / O.T. จ่ายเพิ่มเติมตามเวลาการทำงานที่เกิดขึ้นจริง)
[สวัสดิการอื่นๆ]
 • ประกันสุขภาพ
 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการตรวจสุขภาพประจำปี และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • ลากิจและลาป่วย 4 วัน
 • ลาพักร้อน 6 วัน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • อื่นๆ
 • [ระยะการทดลองงาน]3 เดือน

  การสมัคร

  กรุณาส่งเอกสารการสมัครงานทางไปรษณีย์ หรืออีเมลภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
  * เฉพาะผู้ที่ได้รับการพิจารณาเท่านั้นจึงจะได้รับการติดต่อกลับ

  • ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง
  • สำเนาหลักฐานการศึกษา
  • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 4 x 6 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

  สถานที่ส่งเอกสาร

  [ส่งถึง] คุณณัฐวุฒิ เลิศวนานนท์ หรือ คุณธีระวัฒน์ อารยะรุ่งโรจน์
  [ที่อยู่] เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 10
  เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี
  กรุงเทพฯ 10110
  โทร. 02-260-8565
  [อีเมล]library@jfbkk.or.th