นโยบายความเป็นส่วนตัว

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้รับความยินยอมให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับอีเว้นท์ คอร์สเรียน นิทรรศการ ทุนสนับสนุนและโปรแกรมอื่นๆ ขององค์กรเราไปยังข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยเราจะไม่เปิดเผยหรือขายข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างเด็ดขาดสามารถตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเจแปนฟาวน์เดชั่นได้ที่ https://www.jpf.go.jp/j/privacy/index.html หรือถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อที่ info@jfbkk.or.th