เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 คุณ โยชิโอกะ โนริฮิโกะ ผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้รับการติดต่อจากสำนักงานใหญ่ให้กลับไปกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีแผนที่จะเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ มีข้อความอำลาถึงบุคคลากรในองค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมงานกันมาดังนี้

เรียน ท่านผู้ใหญ่ที่เคารพและเพื่อนที่รักทุกท่าน

This image has an empty alt attribute; its file name is DG-1024x987.jpg

ตั้งแต่ผมมาถึงประเทศไทยในเดือนเมษายน 2559 ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้แบ่งปันช่วงชีวิตของผมกับผู้คนมากมายที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศในช่วงระยะเวลาทั้งหมด 5 ปี 2 เดือน มันเป็นประสบการณ์ที่หาค่ามิได้ (ทั้งสุขและท้าทาย) สำหรับผมในการอาศัยอยู่และทำงานที่กรุงเทพฯ ในช่วงเวลาแห่งอลหม่านหลายครั้ง ผมจึงมั่นใจและให้ความสำคัญกับมันว่ามันจะเป็นประสบการณ์ชีวิตในช่วงเวลาข้างหน้าที่จะมาถึงไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

ด้วยความสัตย์จริง ผมรู้สึกเสียดายที่จะต้องกลับไปประเทศญี่ปุ่นช่วงสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มันก็เป็นสิ่งที่เป็นทั้งแรงใจและความหวังที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในปัจจุบันที่สามารถยืนยันได้ว่าผมสามารถพบกับใครก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดและเวลาใด ผ่านช่องทางออนไลน์ การเดินทางออกจากประเทศหนึ่งจึงไม่ได้จำเป็นที่จะต้องหมายถึง “การอำลาครั้งสุดท้าย” สำหรับทุกคนเหมือนในวันวารในอดีต

ในขณะเดียวกัน สำหรับในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดโรคระบาดนั้น ผมตระหนักถึงความสำคัญที่เราต่างได้ร่วมกันใช้ร่างกายในการพบเจอผู้คนแบบต่อหน้าและได้แบ่งปัน “สถานที่” ไม่ว่าจะเป็นการได้ชมภาพยนตร์ ละคร การเต้นและฟังดนตรีด้วยกัน ในลักษณะเกือบไหล่ชนไหล่ การมีประสบการณ์กับงานศิลปะที่รวมถึงบรรยากาศของสถานที่ การได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศหลายภาษาร่วมกันและการได้ร่วมอภิปรายและทำวิจัยกับกลุ่มต่างๆมากมาย

ผมรู้สึกซาบซึ้งความสะดวกสบายในการได้อาศัยอยู่ในโลกเสมือนจริง แต่ผมอยากจะก้าวต่อไปโดยไม่ลืมที่จะได้มีชีวิตอย่างมนุษย์คนหนึ่งที่มีร่างกายที่กำลังโรยรา แต่ได้แบ่งปัน “สถานที่” และ “ประสบการณ์” ต่างๆนานาทางกายภาพกับทุกคนในขณะที่พยุงร่างที่อาจจะเคลื่อนไหวไม่สะดวกสบายไปกับทุกคน

ในท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนพวกเราไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าผ่านทางออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตาม ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯจะได้รับคำแนะนำและกำลังใจตลอดจนการสนับสนุนจากท่านในทุกๆ กิจกรรมรวมถึงการใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกของพวกเราต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

มิถุนายน 2564

This image has an empty alt attribute; its file name is image001.png

โยชิโอกะ โนริฮิโกะ
ผุ้อำนวยการบริหาร
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ