ติดต่อเรา

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ The Japan Foundation, Bangkok

ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110


ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายญี่ปุ่นศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

TEL: +66-(0)2-260-8560~4


ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น

TEL: +66-(0)2-261-7500~4
[เวลาทำการ]
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา: 09:00 – 17:00
[ปิดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ]


ห้องสมุด

TEL: +66-(0)2-260-8564
[เวลาทำการห้องสมุด]
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา: 09:00 – 19:00
วันเสาร์ เวลา: 09:00 – 17:00
[ปิดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ]

ผู้ที่มาติดต่อจะต้องแลกบัตรด้วยบัตรประชาชนก่อนขึ้นอาคาร