ทุนสนับสนุนขนาดเล็กสำหรับโปรเจ็คออนไลน์

เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและสังคมให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตเช่นนี้ เจแฟนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จึงได้เปิดให้ทุนสนับสนุนขนาดเล็กสำหรับโปรเจ็คที่จัดออนไลน์โดยโปรแกรมทุนสนับสนุนขนาดเล็กนี้ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการจัดโปรเจ็คแต่ละชนิดตามรายละเอียดดังนี้

A) โครงการทางด้านศิลปะ-วัฒนธรรมหรือด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น

ตัวอย่าง เช่น  จัดแสดงนิทรรศการศิลปะและเวิร์คช็อปผ่านช่องทางออนไลน์, สัมมนาผ่านเว็บไซต์ โดยมีการเชิญศิลปินหรือนักวิจัยชาวญี่ปุ่นในการโปรโมทวัฒนธรรม

สนับสนุนค่าใช้จ่ายได้สูงสุดเป็นจำนวน 50,000 บาท

ยกเลิกทุนสนับสนุนโครงการประเภท B และ C ชั่วคราว

ช่วงเวลาในการยื่นใบสมัคร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับการขอทุนสนับสนุนโครงการประเภท A:

หมดเขตปิดรับสมัคร ครั้งที่ 1: ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ (สำหรับโครงการที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน เป็นต้นไป)
หมดเขตปิดรับสมัคร ครั้งที่ 2: ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม(สำหรับโครงการที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป)
หมดเขตปิดรับสมัคร ครั้งที่ 3: ภายในวันที่ 10 สิงหาคม (สำหรับโครงการที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป)
หมดเขตปิดรับสมัคร ครั้งที่ 4: ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน (สำหรับโครงการที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไป)

ยกเลิกทุนสนับสนุนโครงการประเภท B และ C ชั่วคราว

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการ:

โปรดยื่นแบบฟอร์มเสนอโครงการทางอีเมลไปที่  smallgrant@jfbkk.or.th
ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหลังจากการส่งแบบฟอร์ม

D) การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

 1. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานและใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดการรับสมัคร ใบสมัคร ที่นี่
 2. ทุนสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
  ตัวอย่างเช่น จัดหาสื่อการสอน จัดทำสื่อการสอน จัดสัมมนา อบรม กิจกรรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เป็นต้น
  สำหรับโครงการที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 10 มีนาคม 2565

  โปรดยื่นใบสมัครขอรับทุนล่วงหน้า 2 เดือนก่อนวันเริ่มโครงการที่ jldcontact@jfbkk.or.th
  ดาวน์โหลด
  รายละเอียด
  ใบสมัคร