Japan Foundation Bangkok

กลับไป จากมา

กลับไป จากมา

นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล

คิวเรทโดย วรเทพ อรรคบุตร

 

 

นิทรรศการ

15 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2562

บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่

พิธีเปิด: วันศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562, 18:00 – 20:00 น.

 

บรรยายพิเศษโดย มาซาฮิโระ อุชิโระโชจิ (ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชีย)

Montien Revisit

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562, 15:00 – 19:00 น.

Montien Atelier, นนทบุรี

 

Fukuoka Revisit

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562, 17:00 – 19:00 น.

Asian Cultural Station (ACS), เชียงใหม่

 

บรรยายพิเศษโดย ฮิโรคาซึ โทคุยาม่า (ภัณฑารักษ์จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะโมริ)

Chiang Mai Revisit

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 16:00 – 18:30 น. (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม เชียงใหม่

 

โอเคไนท์

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562, 17:00 – 23:00 น.

บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่ (กลางแจ้ง)

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ยินดีสนับสนุนในการเชิญผู้บรรยายรับเชิญชาวญี่ปุ่น 2 ท่าน คุณ มาซาฮิโระ อุชิโระโชจิ (ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชีย) และคุณฮิโรคาซึ โทคุยาม่า (ภัณฑารักษ์จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะโมริ) เผื่อเป็นส่วนหนึงของงานนิทรรศการกลับไป จากมา โดยนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล

 

Opening Reception

วันศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562, 18:00 – 20:00 น.

(กรุงเทพฯ 28 มกราคม 2562) บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่ ยินดีนำเสนอนิทรรศการใหม่ กลับไป จากมา โดยนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล ศิลปินผู้เป็นที่รู้จักอย่างดี เขาได้หวนกลับมาแสดงผลงานในกรุงเทพฯ อีกครั้งหลังจากห่างหายไปนาน ซึ่งครั้งนี้ วรเทพ อรรคบุตร รับหน้าที่เป็นภัณฑารักษ์ กลับไป จากมา ถักทอเรื่องราวจากสองบุคคล ผู้ให้อิทธิพลแก่ชีวิตและการทำงานศิลปะของนาวิน นั่นคือบิดาของเขาและมณเฑียร บุญมา อาจารย์ผู้ล่วงลับและศิลปินไทยผู้มีชื่อเสียง นิทรรศการร้อยความสัมพันธ์จากรุ่นสู่รุ่นนี้ครอบคลุมเรื่องราวอันใกล้ชิดทัง้ ชีวิตและการทำงาน จนถึงวัตถุสะสมส่วนตัว เพื่อโยงไปยังงานศิลปะชุดใหม่ที่จัดแสดงร่วมกับผลงานชิ้นสำคัญจากคลังผลงานของศิลปิน

 

นิทรรศการ กลับไป จากมา ยังเกี่ยวกับการขุดค้นลงไปยังเหตุการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละช่วงชีวิต เพื่อทำความเข้าใจการดำรงอยู่ของบุคคล ที่มีผลต่อการก่อร่างสร้างตัวตนของศิลปิน ก่อนท้ายที่สุดแล้วจะจากมา แ ท้จริงแล้ว วิธีการทบทวนนี้เป็นลำดับเหตุการณ์ที่วกกลับมาเกิดซํ้าตลอดช่วงชีวิตของบุคคลหนึ่ง นาวินเขียนจดหมาย 3 ฉบับใ นปี 2553, 2556 และ 2561 ด้วยความชื่นชมและเพิ่มเติมความทรงจำส่วนตัวบอกเล่าความเป็นไปในชีวิตตนเองถึงมณเฑียร จดหมายเหล่านี้เป็นยังเป็นอีกจุดศูนย์รวมในนิทรรศการ เนื่องด้วยคุณค่าทางศิลปะของจดหมาย ไม่อาจมองเพียงในฐานะวัตถุ หากยังเป็นการแสดงออกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ (กลับไป) เขียน และการ (กลับไป) อ่าน เพื่อปรับมุมมองต่อสิ่งที่เขาได้จากมาอีกครั้ง

 

นาวินแสดงนิทรรศการที่กรุงเทพฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2551 ในนิทรรศการ ศาลานาวิน ซึ่งได้สำรวจย้อนครึ่งหลังของอาชีพศิลปิน ที่ดำเนินการภายใต้ทีมงานนาวินโปรดักชั่นซึ่งตั้ง อยู่ที่เชียงใหม่จังหวัดบ้านเกิด นับเป็นเวลากว่าสองทศวรรษที่นาวินขับเคลื่อนผู้ชมด้วยมหากาพย์การผจญภัยแทรกด้วยอัตชีวประวัติ บ่อยครั้งเส้นแบ่งระหว่างความเป็นจริงกับแฟนตาซีดังกล่าวแสนรางเลือน ผลงานของเขาผสมผสานสื่อมากมายหลากหลายรูปแบบ ทั้งภาพเขียนบุคคลขนาดใหญ่ งานประติมากรรม หนังสือการ์ตูน วัตถุที่ศิลปินพบเจอ เสียง งานวิดีโอจัดวาง รวมทั้งองค์ประกอบที่สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมและการทำงานร่วมกับชุมชนโดยตรง นาวินเคยแสดงผลงานในเวทีศิลปะระดับโลกมาแล้วมากมาย ผลงานเขาถูกเก็บสะสมอยู่ในสถาบันศิลปะระดับนานาชาติที่สำคัญ

 

นาวินยอมรับมณเฑียรในฐานะผู้ให้อิทธิพลต่อการทำงานศิลปะของเขาอย่างต่อเนื่องเสมอมา เขาได้ทำงานศิลปะที่แสดงความคารวะต่อมณเฑียรมาแล้วหลายวาระ โดยนิทรรศการ กลับมา จากไป ถือเป็นการทำงานล่าสุดเพื่อแสดงความรู้สึกนี้ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 นาวินได้ทำงานเป็นผู้ช่วยศิลปินให้กับมณเฑียร ผู้สนับสนุนให้เขาทำงานศิลปะแทรกเข้าไปสู่พื้นที่สาธารณะและเชื่อมโยงกับสังคม ในปี 2561 สิบสามปีหลังจากการเสียชีวิตของมณเฑียร นาวินกลับไปเยี่ยมบ้านครูของเขาที่นนทบุรีซึ่งมณเฑียรใช้เป็นสตูดิโอในช่วงบั้นปลายชีวิตอีกครั้ง ปัจจุบันส่วนหนึ่งของบ้านหลังดังกล่าวถูกปรับไปเป็นหอจดหมายเหตุ Montien Atelier ซึ่งดูแลโดยครอบครัวของมณเฑียร การกลับไปครั้งนี้ได้นำพานาวินให้เริ่มทำงานศิลปะคู่ขนานระหว่างครูผู้แนะแนวทางศิลปะกับพ่อผู้ที่เขาสนิทสนมรักใคร่ จนเกิดเป็นงานศิลปะชุดใหม่ที่เผยโฉมในนิทรรศการ กลับไป จากมา ครั้งนี้

 

ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงผลงานใหม่ นิทรรศการนี้ยังจัดแสดงผลงานชิ้นสำคัญจาก เ รื่องเล่าบ้านบ้าน เรื่องราวนาวิน นิทรรศการที่จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี นาวินโปรดักชั่นที่เชียงใหม่เมื่อปี 2558 ซึ่งนาวินนำข้าวของต่าง ๆ ที่ถูกเก็บรักษาในร้านโอเค ร้านขายผ้าตึกแถวของครอบครั วที่เคยเป็นบ้านที่เขาเคยอาศัยอยู่สมัยเป็นเด็กมาเล่าใหม่ในพื้นที่จำเพาะด้วยร่องรอยจากภาพทรงจำในวัยเยาว์ รวมไปถึงความไม่แน่นอนกับความสงสัยของวัยกลางคน ในนิทรรศการกลับไป จากมา ผู้ชมจะมีโอกาสได้เยี่ยมเยือนร้านโอเคที่ถูกบันทึกและจัดเก็บอย่างถี่ถ้วนก่อนถูกนำมาติดตั้ง ใหม่ขึ้นอีกครั้งที่บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่

 

ด้วยความร่วมมือกับทางสตูดิโอเค นาวินโปรดักชั่น และหน่วยงานอื่น ๆ นิทรรศการ กลับไป จากมา ยังมีการจัดเวิร์คชอป และกิจกรรมการศึกษา ดังนี้

 

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562, 13:00 17:00 .

เวิร์คชอปสำหรับเด็ก ‘โอเคแลนด์’

บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่ (บริเวณสวน)

กิจกรรมแสนสนุกสำหรับเด็ก ๆ นำโดยศิลปินและทีมงานสตูดิโอเคเชิญชวนเด็ก ๆ มาตกแต่งสวนสนุก ‘โอเค แลนด์’ ด้วยผ้าและวัตถุต่าง ๆ ที่เก็บสะสมจาก ‘ร้านโอเค’ พร้อมชิม ‘ไอศครีมโอเค’ โฮมเมด

 

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562, 15:00 19:00 .

Montien Revisit

Montien Atelier นนทบุรี

นาวินและมาซาฮิโระ อุชิโระโชจิ ผู้บรรยายรับเชิญชาวญี่ปุ่น ซึ่งติดตามอาชีพ การทำงานศิลปะของทัง้ นาวินและมณเฑียรจะสนทนาร่วมกันที่หอจดหมายเหตุ Montien Atelier บ้านและอดีตสตูดิโอของมณเฑียร กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นเกียรติแด่ศิลปินผู้ล่วงลับนี้ ยังรวมถึงการกลับมารวมตัวกันของสมาชิกค รอบครั วมณเฑียร และการแสดงเปียโนสดเพื่อรำลึกถึงทัง้ เขาและภรรยาผู้จากไป (การพูดคุยเป็นภาษาญี่ปุ่นและไทย)

สนับสนุนโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ Montien Atelier

 

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562, 17:00 19:00 .

Fukuoka Revisit

Asian Culture Station (ACS) เชียงใหม่

ผู้บรรยายรับเชิญชาวญี่ปุ่น มาซาฮิโระ อุชิโระโชิ จะบรรยายถึงจุดกำเนิดนิทรรศการศิลปะของศิลปินเอเชียที่จัดขึ้นในเมืองฟุกุโอกะเมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา และการที่นิทรรศการดังกล่าวได้นำไปสู่การจัดตัง้ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียฟุกุโอกะ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล จะยังร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานและใช้ชีวิตในฟุกุโอกะ ซึ่งเป็นดั่งบ้านหลังที่สองของเขา ดำเนินรายการและร่วมสนทนาโดย สมพร รอดบุญ ซึ่งรับหน้าที่ที่ปรึกษาให้แก่พิพิธภัณฑ์ศิลปินเอเชียฟุกุโอกะมาอย่างยาวนาน จากบทบาทภัณฑารักษ์ผู้ผลักดันศิลปะไทยสู่เวทีนานาชาติ สมพรยังเคยทำงานร่วมกับ มณเฑียร บุญมา อย่างใกล้ชิด และไม่นานมานี้ เธอได้จัดนิทรรศการสดุดีศิลปินผู้ล่วงลับท่านนี้ซึ่งนาวินมีส่วนร่วมในนิทรรศการครั้งนั้นด้วย (การบรรยายเป็นภาษาไทยและญี่ปุ่น พร้อมแปลอังกฤษ)

สนับสนุนโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 16:00 18:30 . (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Chiang Mai Revisit

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม เชียงใหม่

ในการบรรยายที่จัดขึ้นที่จังหวัดบ้านเกิดของศิลปินและที่ตัง้ สตูดิโอของเขาในครั้งนี้ นาวินจะเล่ากระบวนการทำงานของเขาที่เชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตในเชียงใหม่ ศิลปินและทีมงานจากสตูดิโอนาวินจะร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในชุด SUPER(M)ART – Is Art Necessary? (2547-2558) ภาพเขียนสามชิ้นต่อเนื่องซึ่งจัดแสดงอยู่ในชุดสะสมถาวรของพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นการเพิ่มเติมจากงานชิ้นสำคัญชิ้นนี้ ศิลปินจะยังถือโอกาสเปิดตัวจดหมายเปิดผนึกถึงอาจารย์ศิลป พีระศรี ศิลปินอิตาเลียนและนักการศึกษาผู้ได้รับการเคารพในฐานะบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย นอกจากนี้ ศิลปินชาวเชียงใหม่ที่มีชื่อเสียงหลายท่านร่วมกับ ฮิโรคาซึ โทคุยาม่า ภัณฑารักษ์จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะโมริ จะมาร่วมกันเสวนาในแบบโต๊ะกลมอีกด้วย (รายนามผู้ร่วมเสวนาและผู้ดำเนินรายการจะแจ้งให้ทราบต่อไป)

สนับสนุนโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม

 

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562, 17:00 23:00 .

โอเคไนท์

บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่ (กลางแจ้ง)

โอเคไนท์ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากเทศกาลโอเคซึ่งนาวินโปรดักชั่นเคยจัดขึ้นในงานโรปปงงิ อาร์ท ไนท์ ที่โตเกียวเมื่อปี 2560 สำหรับที่กรุงเทพฯ ค่ำคืนจะเริ่มต้นด้วยบทสนทนาระหว่างนาวินกับฮิโระคาซึ โทคุยาม่า ภัณฑารักษ์ประจำโมริ มิวเซียม โตเกียว ที่ทำงานกับนาวินในงานศิลปะชุมชนของเขาที่ญี่ปุ่น ตามด้วยการฉายภาพยนตร์สองเรื่องที่ศิลปินสร้างขึ้นด้วยรูปแบบการทำงานและการสร้างงานศิลปะกับชุมชน และปิดท้ายส่งนิทรรศการด้วยปาร์ตี้ดนตรีสดและการเต้นรำ (การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษพร้อมแปลไทย)

สนับสนุนโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 

นิทรรศการแสดงเดี่ยว ก ลับไป จากมา โ ดย นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล จะจัดแสดงที่บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่ (สาทรซอย 1 สถานีรถไฟฟ้ าใต้ดินลุมพินี จอดรถที่ 123 ปาร์กกิ้ง) ตัง้ แต่วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 แกลเลอรี่เปิดทำการวันพุธถึงวันอาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา 13:00 – 19:00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@bangkokcitycity.com หรือ +66830872725

 

Press Preview

วันศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562, 15:00 – 16:00 น.
( นำชมนิทรรศการโดยศิลปินและภัณฑารักษ์)

วันศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562, 16:30 – 17:30 น.
( สัมภาษณ์ศิลปินและภัณฑารักษ์)

กรุณาส่งอีเมลนั ดหมายล่วงหน้าที่ info@bangkokcitycity.com