สิ่งพิมพ์เผยพร่
  นานานิปปอน
(เจแปน เลทเตอร์
)
(จดหมายข่าวราย 3 เดือน)
 
  ตะวัน (จดหมายข่าวภาษาญี่ปุ่น ราย 3 เดือน)
 
 

ตะวัน

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
มูลนิธิญี่ปุ่น
คู่มือการจัดคอร์สภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้เริ่มสอน
 
แนะนำตำรา

อีกไม่นานก็จะถึงเวลาสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นประจำปี 2545 แล้ว การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิญี่ปุ่นและสมาคมการ ศึกษา นานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น ในปีนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2545 ที่ตึกบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้จึงขอแนะนำตำราชุดเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นที่จัดพิมพ์ในประเทศไทย แก่ผู้สนใจที่จะสอบวัดระดับในครั้งนี้หรือผู้ที่กำลัง ศึกษาภาษาญี่ปุ่นอยู่ก็สามารถศึกษาไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นได้ตามลำดับยากง่ายจากตำราต่อไปนี้

ชื่อหนังสือ เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 4 ชุดวิชาไวยากรณ์
ชื่อผู้แต่ง คณะผู้สอนหมวดวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK)
ชื่อสำนักพิมพ์ ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN 974-8329-43-7
พิมพ์ครั้งแรก ปี 2545
จำนวนหน้า 140 หน้า
ราคา 170 บาท
ชื่อหนังสือ เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 3 ชุดวิชาไวยากรณ์
ชื่อผู้แต่ง คณะผู้สอนหมวดวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย(ABK)
ชื่อสำนักพิมพ์ ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN 974-8329-42-9
พิมพ์ครั้งแรก ปี 2545
จำนวนหน้า 242 หน้า
ราคา 210 บาท
ชื่อหนังสือ เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 2 ชุดวิชาไวยากรณ์
ชื่อผู้แต่ง คณะผู้สอนหมวดวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK)
ชื่อสำนักพิมพ์ ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN 974-8326-17-9
พิมพ์ครั้งแรก ปี 2542
จำนวนหน้า 125 หน้า
ราคา 185 บาท

อาจารย์ท่านใดสนใจตำราเล่มนี้สามารถขอยืมได้ที่ห้องสมุดศูนย์วัฒนธรรมมูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ หรือซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป

นอกจากนี้ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดทำคู่มือสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 4 (ราคา 180 บาท)
ข้อสอบวัดระดับ 4 ปี 2000 พร้อมเทป และข้อสอบวัดระดับ 4 ระดับ 3 ปี 2001 พร้อมเทป (ราคาชุดละ 80 บาท)
ติดต่อซื้อได้ที่ โทรศัพท์ 0-2252-6124, 0-2525-5590


   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission