สิ่งพิมพ์เผยแพร่
  นานานิปปอน
(เจแปน เลทเตอร์
)
(จดหมายข่าวราย 3 เดือน)
 
  ตะวัน (จดหมายข่าวภาษาญี่ปุ่น ราย 3 เดือน)
 
 
 
นานานิปปอน
   
          คุณสามารถเข้าไปดูเนื้อหาต่าง ๆ ที่ปรากฏใน "นานานิปปอน" (ญี่ปุ่นสาร) จดหมายข่าวรายสามเดือนของเจแปน ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ในเวบไซท์ของเราได้แล้วตั้งแต่ฉบับที่ 30 (เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2544) เป็นต้นไป โดยเปิดไปที่ http://www.jfbkk.or.th

          วารสารญี่ปุ่นสาร พิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรายงานความเคลื่อนไหวของการจัดกิจกรรมของ เจแปน ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission