แผนที่
   
 
 
 

ดู แผนที่ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
เวลาทำการ
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 09.00 - 12.00 น./ 13.30-17.00 น.

ห้องสมุด
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 09.00 - 19.00 น.
วันเสาร์ 09.00-17.00 น.

ที่อยู่
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์
159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565

   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission