อีเมล์รับข่าวสาร
 
 
Untitled Document
 

Mail Services will be RESUMED

     Would you like to receive an occasional email message about what’s new on our website ?
     The Japan Foundation, Bangkok website provides a delivery service of major updates of our “What’s New” delivered directly to you and the service is FREE. Among the “What’s New” the updates focus mainly on “Art & Culture” and do not include “Japanese Language”.


  เปิดให้บริการเมล์เซอร์วิสอีกครั้ง           
    
     คุณต้องการบอกรับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของเจแปนฟาวน์เดชั่นผ่านทางอีเมล์หรือไม่?
     เจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพได้เปิดให้บริการแจ้งข่าวสารล่าสุดผ่านทางเมล์เซอร์วิสส่งตรงถึงทุกท่านโดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น โดยข่าวสารล่าสุดของทางเจแปนฟาวน์เดชั่นนั้นจะเน้นกิจกรรมของ “ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม” โดยไม่มีกิจกรรมของ “ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น”
 
       
  ลงทะเบียน เปลี่ยนอีเมล์ ลบอีเมล์
       

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission