บริการห้องสมุด
   
 
 
  ธันวาคม 2559
 
  พฤศจิกายน 2559
 
  ตุลาคม 2559
 
  กันยายน 2559
 
  สิงหาคม 2559
 
  กรกฎาคม 2559
 
  มิถุนายน 2559
 
  พฤษภาคม 2559
 
  เมษายน 2559
 
  มีนาคม 2559
 
  กุมภาพันธ์ 2559
 
  มกราคม 2559
 
   

 

 

Library New Arrivals (กรกฎาคม 2559)

English Books

No. Call Number Title Author/Editor Publisher Year
1 E726.1 M4N5 MANGA*ANIME*GAMES FROM JAPAN The Media Art Internationalization Promation Executive Committee, ed. Kokushokankokai 2015
2 E223 C5S7 Studies in Thai and Southeast Asian Histories Charnvit Kasetsiri The Foundation for the Promotion of Social Science and Humanities Textbooks Project 2015
 
Thai Books

No. Call Number Title Author/Editor Publisher Year
1 T302.1 S47J3 S ญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 8 สังคม ศิริพร วัชชวัลคุ บรรณาธิการ JSAT 2015
2 T302.1 S4J3 L ญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 8 ภาษา สิริมนพร สุริยวงศ์ไพศาลบรรณาธิการ JSAT 2015
3 T223 C5M4 น้ำของ แม่น้ำโขง ณ นครพนม ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ มูลนิธิโตโยต้า 2012
4 T223 S8U8 อุษาคเนย์ที่รัก สุเจน กรรพฤทธิ์ บรรณาธิการ มูลนิธิโตโยต้า 2010
5 T223 C5A8 อาเซียนศึกษา ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ มูลนิธิโตโยต้า 2013
6 T223 C5M9 ไทย-พม่าศึกษา ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ มูลนิธิโตโยต้า 2015
7 T223 C5I8 อีสาน-ลาว-ขแมร์ศึกษา ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ มูลนิธิโตโยต้า 2014
 
Japanese Books

No. Call Number Title Author/Editor Publisher Year
1 TH 929.36 C5K8 狂犬たち チャート・コープチッティ Howling Books 2016
2 726.1 M43N5 ニッポンのマンガ*アニメ*ゲーム from 1989 メディア・アート国際化推進委員会 編 図書刊行会 2015
3 708.7 S5N5 6 日本美術全集 6 テーマ巻① 東アジアの中の日本美術 板倉聖哲 責任編集 小学館 2015
4 708.7 S5N5 18 日本美術全集 18 戦前・戦中 戦争と美術 河田明久 責任編集 小学館 2015
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission