บริการห้องสมุด
   
 
 
  ธันวาคม 2559
 
  พฤศจิกายน 2559
 
  ตุลาคม 2559
 
  กันยายน 2559
 
  สิงหาคม 2559
 
  กรกฎาคม 2559
 
  มิถุนายน 2559
 
  พฤษภาคม 2559
 
  เมษายน 2559
 
  มีนาคม 2559
 
  กุมภาพันธ์ 2559
 
  มกราคม 2559
 
   

 

 

Library New Arrivals (พฤษภาคม 2559)

Thai Books

No. Call Number Title Author/Editor Publisher Year
1 T289.1 K3S6 ยิ่งใหญ่ได้ด้วยก้าวเล็ก ๆ เกตุวดี วสุ Marumura สนพ.มติชน 2015
2 T291.36 M3T6 โตเกียว 100 ร้าน มัณฑนา คงปรางค์ เอ็มไอเอส 2015
3 T291.36 A5J3 Japan trip โตเกียวและรอบ ๆ อนุพันธุ์ สุขะปิณฑะ ดีพลัส ไกด์ 2015
4 T336.726 M6P7 จับเสือมือเปล่า pre-order Japan มลฤดี ทีบุญมา อุ๊คบี 2015
5 T302.1 P5L3 คิดถึงญี่ปุ่นจัง พิมฐา ใสนะเลิศเรืองกุล สเต็ปส์ 2015
6 T302.1 N3J6 อยู่แดนปลาดิบอย่างมีความสุข ณัฐพงศ์ ไชยวานิชย์ผล salmon books 2015
7 T320.1 K3J37 กระซิบรักฉบับบญี่ปุ่น เกตุวดี Marumura สนพ.มติชน 2015
8 T302.1 L5C6 COOL JAPAN Vol.2 Little Thoughts ลิทเทิลธอทส์ 2015
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission