บริการห้องสมุด
   
 
 
  ธันวาคม 2559
 
  พฤศจิกายน 2559
 
  ตุลาคม 2559
 
  กันยายน 2559
 
  สิงหาคม 2559
 
  กรกฎาคม 2559
 
  มิถุนายน 2559
 
  พฤษภาคม 2559
 
  เมษายน 2559
 
  มีนาคม 2559
 
  กุมภาพันธ์ 2559
 
  มกราคม 2559
 
   

 

 

Library New Arrivals (เมษายน 2559)

English Books

No. Call Number Title Author/Editor Publisher Year
1 E316.8 K5V5 Theatre Year-Book 2016: Theatre in Japan ITI/UNESCO ITI/UNESCO 2016
2 E210.7 T7F5 Fifteen Lectures on Showa Japan Tsutsui, Kiyotada Japan Publishing Industry Foundation for Culture 2016
3 E402.1 K3E8 Essays on the History of Scientific Thought in Modern Japan Kanamori, Osamu Japan Publishing Industry Foundation for Culture 2016
4 E302.1 K4P4 The People and Culture of Japan Donald Keene/Shiba, Ryotaro Japan Publishing Industry Foundation for Culture 2016
5 E521.8 N5B8 The Building of Horyu-ji: the technique and wood that made it possible Nishioka, Tsunekazu/Kohara, Jiro Japan Publishing Industry Foundation for Culture 2016
6 E774 M3K3 Kabuki: a mirror of Japan Matsui, Kesako Japan Publishing Industry Foundation for Culture 2016
7 E304 I9L5 In the Light of History: essays in honor of Yoshiteru Iwamoto, Eiichi Hizen, and Akira Nozaki Chatthip Natsupha/Chris Baker Japanese-Thai Seminar and Sansan Publishing House 2015
 
Thai Books

No. Call Number Title Author/Editor Publisher Year
1 T816 K3M4 J-BIZ email ตอบทันใจใน 1 นาที อายูมิ คามิงากิ ภาษาและวัฒนธรรม 2015
2 T815.8 S3K4 เลียน'แบบเด็กญี่ปุ่น คำสุภาพ ทากาชิ ไซโต้ ภาษาและวัฒนธรรม 2015
3 T814.4 S3Y6 เลียน'แบบเด็กญี่ปุ่น ภาษิต 4 ตัวอักษร ทากาชิ ไซโต้ ภาษาและวัฒนธรรม 2015
4 T814.4 S3K6 เลียน'แบบเด็กญี่ปุ่น สุภาษิต สำนวน ทากาชิ ไซโต้ ภาษาและวัฒนธรรม 2015
5 T810.7 S66N5 K แปลญี่ปุ่นไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) สมเกียรติ เชวงกิจวณิช ภาษาและวัฒนธรรม 2015
6 T810.75 T6K3 B N3 GO!JLPT N3 ไวยากรณ์ เอทสึโกะ โทโมมัทสึ และคณะ ภาษาและวัฒนธรรม 2015
7 T810.75 T6K3 B N4 GO!JLPT N4 ไวยากรณ์ เอทสึโกะ โทโมมัทสึ และคณะ ภาษาและวัฒนธรรม 2015
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission