บริการห้องสมุด
   
 
 
  ธันวาคม 2559
 
  พฤศจิกายน 2559
 
  ตุลาคม 2559
 
  กันยายน 2559
 
  สิงหาคม 2559
 
  กรกฎาคม 2559
 
  มิถุนายน 2559
 
  พฤษภาคม 2559
 
  เมษายน 2559
 
  มีนาคม 2559
 
  กุมภาพันธ์ 2559
 
  มกราคม 2559
 
   

 

 

Library New Arrivals (กุมภาพันธ์ 2559)

Japanese Books

No. Call Number Title Author/Editor Publisher Year
1 TH 292 K5K6 心の水 思いやり -タイでの瞑想修行- 木下逸枝 銀の鈴社 2015
2 913.6 T364H3 母といた夏 田中寛 アルマット 2012
3 336.55 T6K6 これだけは知っておきたい「ビジネス文書」の基本と常識 東京スクール・オブ・ビジネス フォレスト出版 2007
4 509.6 M38E4 英語で学ぶトヨタ生産方式 松崎久純 研究社 2005
5 726 T35M3 まるごとちひろ美術館 世界で最初の絵本美術館 高橋明也 監修 東京美術 2014
 
Japanese Language Textbooks

No. Call Number Title Author/Editor Publisher Year
1 810.75 M38N5 M N3 新にほんご500問 文字・語彙・文法まとめドリル 松本節子 ほか アスク 2015
2 810.7 I8KJ5 実践・作文指導 石黒圭 編 くろしお出版 2015
3 810.75 M37P6 M N3 日本語パワードリル N3文字・語彙 松浦真理子 監修 アスク 2015
4 810.75 M37P6 B N3 日本語パワードリル N3文字・語彙 松浦真理子 監修 アスク 2015
5 810.75 A8T3 CN2.3 短期マスター聴解ドリル2 N2・N3 浅野陽子 ほか 凡人社 2015
6 810.75 N3G6 N3 日本語能力試験問題集 N3語彙スピードマスター 中島智子 ほか Jリサーチ出版 2015
7 810.75 S4B8 N3 日本語能力試験問題集 N3文法スピードマスター 清水知子 ほか Jリサーチ出版 2015
8 810.75 H6D7 M N4 ドリル&ドリル日本語能力試験 N4文字・語彙文法 読解/聴解 星野恵子 辻和子 ユニコム 2015
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission