ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
   เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 
สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น วารสารและจดหมายข่าว โครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น

การสมัครสมาชิกฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

เรียน อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นทุกท่าน

     เนื่องด้วยฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นขึ้นในรูปแบบการเป็นสมาชิกของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น ซึ่งผู้ที่เป็นสมาชิกจะได้รับข่าวสารการอบรม การสัมมนาต่างๆ ที่ทางฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจัดขึ้น และสามารถสมัครเข้ารับการอบรมหรือการสัมมนาได้ โดยระบุเพียงหมายเลขสมาชิกเท่านั้น การสมัครสมาชิกนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

     อาจารย์ท่านใดที่ยังมิได้สมัครเป็นสมาชิก กรุณากรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านในแบบฟอร์ม (←คลิกที่นี่) และส่งกลับมายังที่อยู่ด้านล่าง

ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถ. สุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ทางโทรสาร 0-2261-7505
ทางอีเมล jldseminar@jfbkk.or.th

     อนึ่ง ข้อมูลของท่านนั้น ทางฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะเก็บเป็นความลับและใช้ในกิจกรรมของฝ่ายภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น จะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดหรือเผยแพร่แก่สาธารณะ

   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission