ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
   เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
              
 
สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น วารสารและจดหมายข่าว โครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

2016年度 国際交流基金バンコク日本文化センター日本語教育活動支援小規模助成プログラム

国際交流基金バンコク日本文化センターでは、「2016年度 国際交流基金バンコク日本文化センター日本語教育活動支援小規模助成プログラム」を開始します。
このプログラムは、日本語普及・日本語教育の発展に必要な活動に対して小規模な資金支援を行うことにより、タイにおける日本語普及を進めることを目的とするプログラムです。プログラムの申請資格や募集期間、対象事業については、以下プログラム申請要領をご確認ください。
2016年度に実施予定の活動で、助成申請予定の機関・団体は、お気軽に当センターまでお問い合わせください。

日本語教育活動支援小規模助成申請要領ダウンロード

   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission