ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
   เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 
สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น วารสารและจดหมายข่าว โครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น

การให้คำปรึกษา

     ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น รวมถึงการใช้ตำราและสื่อการสอนภาษาญี่ปุ่นต่างๆ ของเจแปนฟาวน์เดชั่น ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ซาโตชิ เซคิยามะ อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น)
นริศรา ทองมี อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น (ภาษาไทย)

ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนน อโศกมนตรี คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2261-7500-4
โทรสาร 0-2261-7505
อีเมล jldcontact@jfbkk.or.th

   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission