ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
  คอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่นช่วงปิดภาคเรียน
  คอร์สอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่นวันพุธ
  คอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่นวันศุกร์/วันเสาร์
  คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นทางไปรษณีย์
  อบรมภาษาญี่ปุ่นสัญจร
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

« คอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่นวันศุกร์/วันเสาร์ »

กลุ่มเป้าหมาย: อาจารย์ชาวไทยผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชมงคล และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มพูนความรู้ภาษาญี่ปุ่นให้แก่อาจารย์ผู้สอนชาวไทย
ระยะเวลาอบรม:
1 คอร์สจะแบ่งออกเป็น 2 เทอมการศึกษา รวมระยะเวลาประมาณ 8 เดือน เทอมต้นจะเริ่มอบรมตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกันยายนเทอมปลาย จะเริ่มอบรมตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมีนาคม คอร์สนี้จะเปิดสอนในวันศุกร์และวันเสาร์สลับกันไปในแต่ละปี ใน 1 วัน จะเรียน 2 ชั่วโมงครึ่งในช่วงเช้า และเรียนอีก 2 ชั่วโมงครึ่งในช่วงบ่าย รวมเวลาเรียนทั้งหมด 5 ชั่วโมง
วิธีการสมัคร:
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมของทุกปีทางฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะส่งเอกสารการรับ สมัครไปยังสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมอบรมจากสถาบันต้นสังกัดกรอกใบสมัคร แล้วส่งกลับคืนมายังฝ่ายภาษาญี่ปุ่น การรับสมัครจะเปิดรับสมัคร 2 ครั้งเพื่อเข้าเรียนในเทอมต้นและเทอมปลาย ผู้เข้าอบรมในเทอมต้นสามารถเรียนต่อในเทอมปลายได้เลย โดยไม่ต้องสมัครใหม่และผู้สมัครใหม่ก็สามารถสมัครเข้าเรียนเฉพาะเทอมปลายได้ สำหรับผู้เรียนในเทอมต้นที่จะเรียนต่อในเทอมปลายนั้นจะพิจารณาจากผลการเรียน และเวลาเข้าเรียนจะต้องมากกว่า 80% ขึ้นไป อนึ่งจะต้องมีผู้สมัคร 8 คนขึ้นไปจะเปิดสอนและในบางกรณีอาจจะพิจารณาจากผลการสอบก่อนเข้าเรียน (Placement Test)
ค่าใช้จ่าย: ไม่เสียค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติผู้สมัคร:
อาจารย์ชาวไทยผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งสอบผ่านข้อสอบ วัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับ 3 หรือ 4 อนึ่งจะพิจารณาให้สิทธิ์แก่อาจารย์ผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาก่อน
ข่าวสารการรับสมัคร:
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะส่งเอกสารการรับสมัครไปยังสถาบันการศึกษาในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม และมีกำหนดการลงประกาศรับสมัครทางเว็บไซต์ด้วย
   
※ ท่านที่สนใจการอบรมในคอร์สนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
   
อาจารย์ดุษฎี (ภาษาไทย)
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนสุขุมวิท 21
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2261-7500-4 โทรสาร 0-2261-7505

【ข้อมูลอ้างอิง】

เนื้อหาการอบรมประจำปีการศึกษา 2551

ห้อง 1 (เน้นการทบทวนเนื้อหาในชั้นต้น)

ชั่วโมงเรียน
อาจารย์ผู้สอน
เนื้อหาหลัก
ตำราที่ใช้
ช่วงเช้า (2ชั่วโมง 30 นาที)
ดุษฎี
ไวยากรณ์・คันจิ・การอ่านในการสอบวัดความรู้ ภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 เป็นต้น
『短期(たんき)集中(しゅうちゅう)初級(しょきゅう)日本語(にほんご)文法(ぶんぽう)総(そう)まとめポイント20』(スリーエーネットワーク)『ストーリーで覚(おぼ)える漢字(かんじ)300』(くろしお出版(しゅっぱん))เป็นต้น
ช่วงบ่าย (2ชั่วโมง 30 นาที)
โอตาเกะ
ฟัง ・ พูด ・ อ่าน ・ เขียน
『日本語(にほんご)集中(しゅうちゅう)トレーニング』(アルク)
ห้อง 2 (ชั้นต้น-ชั้นกลาง)
ชั่วโมงเรียน
อาจารย์ผู้สอน
เนื้อหาหลัก
ตำราที่ใช้
ช่วงเช้า (2ชั่วโมง 30 นาที)
มัทสึบารา
คันจิ・การอ่าน
『初級(しょきゅう)を教える』(凡人(ぼんじん)社(しゃ))
ช่วงบ่าย (2ชั่วโมง 30 นาที)
กิมะ・ประภา
ฟัง・พูด・เขียน
『J. Bridge(タイ語(ご)版(ばん))』(TPA)

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครและใบสมัครประจำปีการศึกษา 2552 ( PDF ไฟล์ดาวน์โหลด)

   

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission