เกี่ยวกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 
 
  more detail >>
ทุนเจแปนฟาวน์เดชั่น ประจำปี พ.ศ. 2553-2554

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯประกาศทุนสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2553 - 2554 อาทิ เช่น ทุนโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทุนโครงการสนับสนุนการเรียน - การสอนภาษาญี่ปุ่น และทุนโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางภูมิปัญญาและญี่ปุ่นศึกษา ตลอดจนโครงการสนับสนุนอื่น ๆ สำหรับบุคคลทั่วไป สถาบัน และองค์กรที่สนใจ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯจะปิดรับใบสมัครเป็นวันสุดท้ายในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2552 รายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งระเบียบการและใบสมัคร ติดต่อขอรับได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159 สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ 10110 หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซด์ของเจแปนฟาวน์เดชั่น www.jpf.go.jp หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (02) 260 8560-3
 
.......................................................................................................

หมายเหตุ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯไม่มีโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจในการไปศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้ทุนการศึกษาต่อเหล่านั้น จะต้องติดต่อสอบถามที่ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โทร. 0-2696 - 3000 หรือที่ homepage ของสถานทูตญี่ปุ่นที่ http://www.th.emb-japan.go.jp/th/index.htm

 
   

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission