ข้อมูลทั่วไป
tr>
  ศิลปะและวัฒนธรรม
 
  ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
  ฝ่ายญี่ปุ่นศึกษา และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
 
  ข้อมูลทั่วไป
 
 
 
ปี 2553
 
 
ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2554
 
ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ปิดทำการในวันที่ 10-12 ธันวาคม 2553
 
 
ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ปิดบริการระหว่างวันเสาร์ที่ 23 - วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2553 เนื่องจากเป็นวันปิยะมหาราช
 
 
 
 
ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ปิดบริการตั้งแต่วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2553 เนื่องจากเป็นวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
 
ท่านสามารถติดตามข่าวสารของ The Japan Foundation, Bangkok นอกเหนือจากเว็บไซต์ของเราได้จากช่องทางต่างๆ เหล่านี้ได้แก่
Facebook (http://www.facebook.com/jfbangkok)
 
Twitter (http://twitter.com/JFBKK)
 
ประกาศ วันนี้ (14 พฤษภาคม 2553) ห้องสมุดจะปิดบริการในเวลา 17.00 น. และปิดบริการวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2553 ตลอดจนงดการฉายภาพยนตร์เจเอฟ เธียเตอร์วันที่ 14 และ 15 พฤษภาคม 2553 เนื่องจากเหตุการณ์ใม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง
 
 
วันนี้ (27 เมษายน 2553) ห้องสมุดจะปิดบริการในเวลา 17.00 น. เนื่องจากเหตุการณ์ใม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง ขออภัยในความไม่สะดวก
 
ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2553 เนื่องจากเป็นวันแรงงานแห่งชาติ และวันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
 
วันนี้ (23 เมษายน 2553) ห้องสมุดจะปิดบริการในเวลา 17.00 น. และงดการฉายภาพยนตรเจเอฟ เธียเตอร์ เนื่องจากเหตุการณ์ใม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง
 
ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ปิดบริการตั้งแต่วันที่ 13 - วันที่ 15 เมษายน 2553 เนื่องจากเป็นวันสงกรานต์
  งานเซรามิคร่วมสมัยของคุณกฤชนันท์ ศรีระกิจ
 
ห้องสมุดจะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2553 เนื่องด้วยเป็นวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
 
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2553 ห้องสมุดจะปิดบริการเวลา 17.00 น. เพื่อเตรียมจัดสถานที่ของห้องสมุดสำหรับงานสัมนาภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 4
 
 
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2553 ห้องสมุดจะปิดบริการเวลา 17.00 น. เพื่อเตรียมจัดสถานที่ของห้องสมุดสำหรับงานสัมนาภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 4
 
ห้องสมุดจะปิดบริการในวันที่ 18 มีนาคม 2553 เนื่องจากมีงานสัมนาภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 4 ในวันดังกล่าว
 
ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ปิดบริการตั้งแต่วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2552 - วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2553 เนื่องจากเป็นวันหยุดสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่
   
..............................................................................................................
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission