ข้อมูลทั่วไป
  ศิลปะและวัฒนธรรม
 
  ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
  ฝ่ายญี่ปุ่นศึกษา และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
 
  ข้อมูลทั่วไป
 
 
 
ปี 2560
  Library New Arrivals (กุมภาพันธ์ 2560)
  Library New Arrivals (มกราคม 2560)
  ประกาศวันหยุดห้องสมุด
ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 และวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องในวันมาฆบูชาและชดเชยวันมาฆบูชา
  Library New Arrivals (ธันวาคม 2559)
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission