Art & Culture

ขอเชิญนักเรียนและนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถามของ
ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

เรียนเชิญผู้ใช้ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ที่เป็นนักเรียน และนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถามของห้องสมุดฯ และในการนี้ห้องสมุดจะมีการจับสลากแจกของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ตอบแถบบสอบถามจำนวน 25 รางวัลด้วยกัน โดยรายละเอียดของรางวัลมีดังต่อไปนี้

 1. JF Original Furoshiki
  ในโอกาสงาน Yokohama Triennale เจแปนฟาวน์เดชั่นร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตเม็กซิโก และสถานทูตแคนาดาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่ได้เข้าร่วมงาน Yokohama Triennale’s National Day โดยรวบรวมผลงานการออกแบบผ้าฟูโรชิขิจากนักเรียนออกแบบผู้ซึ่งจะเป็นอนาคตของวงการออกแบบญี่ปุ่นต่อไป สำหรับหัวข้อของการออกแบบคือการผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นเข้ากับแต่ละประเทศในสามประเทศดังกล่าวนี้ มีผลงานส่งเข้าร่วมทั้งหมด 120 ชิ้น และได้คัดเลือกผลงาน 3 ชิ้น จากแต่ละประเทศ (ฝรั่งเศส เม็กซิโก แคนาดา) ให้ได้รับรางวัล และนำไปผลิตเป็นผ้าฟูโรชิขิของเจแปนฟาวน์เดชั่น
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.jpf.go.jp/e/publish/goods/furoshiki/index.html

 2. JF Original Furoshiki Postcards
  เจแปนฟาวน์เดชั่นสำนักงานใหญ่ร่วมกับสำนักงานเจแปนฟาวน์เดชั่นในประเทศต่าง ๆ ได้จัดประกวดการออกแบบลายผ้าฟูโรชิขิ โดยเชิญชวนให้นักเรียนด้านการออกแบบจาก 10 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ จีน อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลยเซีย เม็กซิโก บราซิล รัสเซีย และเวียดนาม ส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ "การผสมผสานภาพลักษณ์ของประเทศของฉันกับประเทศญี่ปุ่น" ผลงานซึ่งชนะรางวัลสามชิ้น จากประเทศเกาหลีใต้ จีน และบราซิล ได้ถูกนำไปผลิตเป็นผ้าฟูโรชิขิของเจแปนฟาวน์เดชั่น และผลงานที่โดดเด่นอีก 10 ชิ้นได้ถูกคัดเลือกเพื่อผลิตเป็นโปสการ์ดเจแปนฟาวน์เดชั่น
  ฟูโรชิขิคืออะไร? ฟูโรชิขิคือผ้าสำหรับห่อของชิ้นไม่ใหญ่นัก ผ้าฟูโรชิขิแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการห่อของที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ด้วยแนวคิดที่ห่วงใยต่อสภาพแวดล้อม ผ้าฟูโรชิขิจึงกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งจากการใช้งานที่สามารถใช้ซ้ำได้อีกเรื่อย ๆ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.jpf.go.jp/e/publish/goods/furoshiki/furoshiki_09.html

 3. Original design Japanese Towels by designers Asia 5
  เดือนธันวาคม 2006 เจแปนฟาวน์เดชั่นได้เชิญดีไซนเนอร์ชั้นนำห้าคนจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชียให้เดินทางมาประเทศญี่ปุ่น พวกเขาได้เยี่ยมชมแกลลอรี่ สตูดิโอ และร้านค้าในเมืองต่าง ๆ รวมถึงได้พบปะพูดคุยกับดีไซเนอร์และนักออกแบบสิ่งทอชาวญี่ปุ่นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่น ดีไซเนอร์ทั้งห้าคนได้นำเสนอความคิดความรู้สึกของตนต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่น และผู้คนที่ได้พบปะ รวมถึงความหวังที่มีต่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในอนาคตต่อไป โดยนำเสนอผ่านการออกแบบลวดลายเสื้อยืด และผ้าเทะนุงุย หรือผ้าเอนกประสงค์เหล่านี้
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.jpf.go.jp/e/publish/goods/j-towel/index.html

หมายเหตุ
ผู้ตอบแบบสอบถามกรุณาเขียนชื่อ นามสกุล อีเมล์แอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน เพื่อที่ทางห้องสมุดจะติดต่อกลับไปยังท่านในภายหลัง กรณีที่ท่านได้รับรางวัล

   

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission