ศิลปะและวัฒนธรรม
 
Charity Concert for Kumamoto & Oita Earthquake Victims
Click to enlarge  
Association of people from Kumamoto Prefecture is holding a charity concert for the Kumamoto and Oita Earthquake that was happened in April this year.

Japanese musicians and a dancer will perform the various genre of music including Anime song, J-pop, Japanese traditional and fork songs.

All the proceeds we make in this concert will go to organizations supporting the Kumamoto and Oita recovery through The Embassy of Japan in Thailand.


[Date& Time] February 26 (Sun.), 2017        14:30 Door Open / 15:00 Start
[Venue] Siam Music Yamaha Concert Salon
(Siam Motors Building 4F 3 minutes' walk from BTS National Stadium Station)
[Performers] Chitose (Vocal), Noriko Tsuboi (Koto), Sachiko Kubo (Dance), Ayuko Ohara (Electronic Organ), Seiko Kakogawa (Piano)
[Ticket] Adult: 500 Baht・Child 300 Baht
*400 Baht Adult/300 Baht Child for member of Japanese Association Thailand & Club Thailand)
☆Tickets are sold at Japanese Association in Thailand
(Satorn & Sukhumvit office) /Club Thailand Office (SukhumvitSoi 35)
[Organized by] Association of People from Kumamoto Prefecture in Thailand
[Supported by] The Embassy of Japan in Thailand / Japanese Association Thailand / The Japan Foundation, Bangkok / Siam Music Yamaha / Club Thailand / Salon hors du Temps
[For more information]    Email:salonhdtemps@gmail.com    TEL: 081-405-5124
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission