ศิลปะและวัฒนธรรม
 
บางกอก โน้ต โปรดักชั่น
ตารางกิจกรรมปี 2017

วันเสาร์ 7 มกราคม - วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์
เปิดรับสมัครรอบออดิชั่น

เอกสารการสมัคร
- CV ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น ระบุการแสดงในอดีต/ที่ผ่านมา (ถ้ามี)
- ภาพถ่ายหน้าตรง (ภาพสี/ขนาดใดก็ได้)

ส่งใบสมัครมาที่
อีเมล์ acdstaff@jfbkk.or.th
หรือทางไปรษณีย์
“Re: Audition for Bangkok Notes”
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-260-8560

วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์
หมดเขตการรับสมัครรอบออดิชั่น

วันพฤหัสบดี 9 - วันจันทร์ 13 มีนาคม
วันออดิชั่น (จัดไม่เกิน 3 รอบ) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดี 9 - วันศุกร์ 10 มีนาคม รอบที่ 1
วันเสาร์ 11 - วันอาทิตย์ 12 มีนาคม รอบที่ 2 (สำหรับผู้ผ่านรอบแรก)
วันจันทร์ 13 มีนาคม รอบที่ 3 (สำหรับผู้ผ่านรอบ 2)

- ผู้สมัครจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันในการออดิชั่นแต่ละรอบ
- อาจไม่มีการออดิชั่นรอบที่ 3 ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้สมัคร
- ไม่มีรูปแบบการแต่งกาย
- ไม่มีค่าตอบแทนและค่าเดินทางให้แก่ผู้สมัคร

4 วัน ในเดือนสิงหาคม
นัดหารือและพูดคุยกับผู้กำกับก่อนการซ้อม ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การนัดหารือปกติจะจัดขึ้นช่วงเวลากลางคืน
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน - วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน
ซ้อมการแสดง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ในวันแรกของการซ้อม นักแสดงต้องจำบทได้
- ซ้อม 5 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่ 18.00-22.00 หรือ 23.00 น. (หยุดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์)
- สองสัปดาห์สุดท้าย ซ้อม 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันศุกร์)
วันพฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน
เปิดการแสดงรอบ world-premiere ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พร้อมเปิดงาน Bangkok Theatre Festival)
วันศุกร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน
จัดการแสดง ทั้งหมด ประมาณ 4 - 6 รอบ

เงื่อนไข:
- เนื่องจากบทละครเวทีเป็นภาษาไทย นักแสดงจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการสื่อสารและเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี
- สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติในการออดิชั่นซึ่งมีสัญชาตินอกเหนือจากไทยและญี่ปุ่น กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรง
- นักแสดงต้องเข้าร่วมการนัดหารือก่อนวันซ้อมและเข้าร่วมการซ้อมทุกครั้ง
- นักแสดงต้องจำบทให้ได้ก่อนวันซ้อมวันแรก (วันจันทร์ที่ 18 กันยายน)
ค่าใช้จ่าย:
- ผู้เข้าร่วมไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการออดิชั่น
- ค่าใช้จ่ายที่จะมีให้ในวันนัดหารือก่อนวันซ้อมและวันซ้อม ได้แก่:
a. เบี้ยเลี้ยงรายวันสำหรับผู้เข้าร่วม (รวมค่าเดินทาง คำนวณต่อวัน)
b. ค่าเดินทางและค่าที่พักสำหรับนักแสดงจากต่างจังหวัด (ตามพิจารณา)
- เงินตอบแทนสำหรับการแสดง (คำนวณจากรอบการแสดง)
หมายเหตุ:
- ตารางกิจกรรมและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดตามหน้าเพจเฟสบุคของ เจแปน ฟาวน์เดชั่น เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสาร www.facebook.com/jfbangkok/
ติดต่อสอบถาม:
สิรี ริ้วไพบูลย์ (siree@jfbkk.or.th)
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-260-8560-4


   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission