ศิลปะและวัฒนธรรม
 
แจ้งการปรับเปลี่ยนค่าซักรีดชุดยูกาตะและฮับบิ
เนื่องจากร้านซักแห้งได้แจ้งขอขึ้นราคาค่าซักรีดชุดยูกาตะและฮับบิ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนค่าซักแห้งตามรายละเอียดในไฟล์ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ดาวน์โหลด
Application Guidelines for Borrowing of Cultural Items and Application Form for Borrowing of Cultural Items (135 KB)
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission