ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
   เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 
สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น วารสารและจดหมายข่าว โครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

     ผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ขอให้ติดต่อซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ศูนย์สอบด้านล่างนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สามารถดูได้ที่ http://www.jlpt.jp/

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560
สถานที่จัดสอบ : กรุงเทพฯ และเชียงใหม่
สถานที่ : (วันและเวลาจำหน่ายและยื่นใบสมัครตามรายละเอียดข้างล่าง)

การสมัครสอบออนไลน์
   ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.com
   วันและเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม (เริ่มเวลา 9.00 น.) – 31 มีนาคม 2560 (สิ้นสุดเวลา 24.00 น.)

กรุงเทพฯ แห่งที่ 1
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน)
(408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2357 1241-5)

  • จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2560 (หยุด 6 เมษายน)
  • ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 7 เมษายน 2560 (หยุด 6 เมษายน)
  • วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-18.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.

กรุงเทพฯ แห่งที่ 2 และ 3
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาสีลม)
(1/7 ชั้น 2 อาคารสีบุญเรือง 2 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร 0 2234 9396-7)
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาปิ่นเกล้า)
(7/222 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A ชั้น 11 ห้อง 1104 ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร 0 2884 9107-8)

  • จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560
  • ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 31 มีนาคม 2560
  • วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-18.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.

เชียงใหม่
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ
3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 053 814-344 / 814-550

  • จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 7 เมษายน 2560 (หยุด 6 เมษายน)
  • ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 7 เมษายน 2560  (หยุด 6 เมษายน)
  • วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 10.00-19.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission