ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
   เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
              
 
สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น วารสารและจดหมายข่าว โครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น
日本語専任講師(有期雇用)募集要領(締切:2017 年3 月21日)

国際交流基金 バンコク日本文化センター 日本語専任講師 募集

応募締切:平成29(2017)年3月22日(水曜日)必着

当センターにおいて、日本語教育事業を担うタイ人日本語専任講師(有期雇用)を募 集します。
当センターは、タイの日本語教育の発展・向上のため、日本語教師向けの研修業務や 一般学習者向けの日本語講座、その他様々な日本語教育支援事業を行っています。
日本語専任講師は、その日本語教育を支える重要な役割を担っています。
なお、今回の採用・勤務の後、正職員として採用する可能性があります。
一緒にタイの日本語教育を支え、盛り上げていきませんか?
ご応募をお待ちしております。

   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission