ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
ตรวจผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2015 ได้ทางออนไลน์

สามารถตรวจผลสอบได้ที่ https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม (เวลา 8.00 น.) ถึงวันที่ 31 มีนาคม (เวลา 15.00 น.) โดยใส่หมายเลขที่นั่งสอบและพาสเวิร์ดที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หากข้อมูลที่ใส่ไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถดูผลสอบทางอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งท่านจะต้องรอผลสอบจากเอกสารที่จะส่งให้ในภายหลัง

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission