ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

การอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น ณ จังหวัดเชียงใหม่

          เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดการอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดดังด้านล่าง ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้โดย

1) การสมัครทางไปรษณีย์ / โทรสาร กรอกใบสมัครที่แนบมานี้และส่งกลับมาที่ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ สำหรับท่านที่สมัครอบรมทางโทรสาร กรุณาโทรศัพท์ยืนยันการส่งใบสมัครของท่านในวันที่ส่งด้วย หรือ

2) การสมัครทางอีเมล กรอกใบสมัครและส่งเมลมาที่ jldseminar@jfbkk.or.th โดยระบุหัวเรื่อง "Chiangmai Kenshu 2015" ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.jfbkk.or.th
หมดเขตส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะส่งใบตอบรับการเข้าร่วมอบรมให้ทุกท่านทางอีเมลภายในวันพุธที่ 2 กันยายน 2558

          อนึ่ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างพร้อมเพรียง สพฐ. และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก ภายใต้เงื่อนไขของ สพฐ.และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 
หัวเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง"
   
วิทยากร อาจารย์ อาภาพร เนาสราญ
(อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)

อาจารย์ Tomoko MATSUURA
(หัวหน้าคณาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ) *การอบรมใช้ภาษาไทย (ไม่มีล่าม-แปล)
   
วันเวลา วันเสาร์ที่ 5 และ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558
เวลาอบรม 09.00 - 16.00 น.
พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.
   
สถานที่ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่
เลขที่ 183 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. (053) 225-500
Homepage: http://www.mercurechiangmai.com
   
คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา
* อนึ่ง ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา สถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทย รวมทั้งนักศึกษาชาวไทยที่อยู่ ในระหว่างการฝึกสอนของหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา 5 ปีของคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ของสถาบัน อุดมศึกษา หรืออาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่เข้าใจภาษาไทยก็สามารถเข้าร่วมได้
   
ค่าอบรม ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
   
ที่ส่งใบสมัคร ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159
ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร 0-2261-7505
   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  คุณชนิดา หรือ อาจารย์ซาโต โทร 0-2261-7500-4
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission