ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยภาษาญี่ปุ่น : การเขียนพู่กันญี่ปุ่น

        การเขียนพู่กันญี่ปุ่นเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งของญี่ปุ่นที่มีมาแต่โบราณและยังสามารถประยุกต์ให้ร่วมสมัยได้ โดยนอกจากจะทำให้เกิดสมาธิและฝึกลายมือให้สวยแล้ว ยังทำให้เข้าถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่น อีกทั้งเข้าใจความเป็นมาของตัวภาษา ตลอดจนทำให้เกิดความสนุกสนานผ่อนคลายได้อีกด้วย

วันเวลา วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น.
สถานที่ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ค่าร่วมกิจกรรม บุคคลทั่วไป ท่านละ 150 บาท
เด็กอายุ 6 -12 ปี ท่านละ 150 บาท (ไม่รับสมัครเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี)
*พิเศษสำหรับนักเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF ปีการศึกษา 2558 เทอมต้น
เพียงท่านละ100 บาท
จำนวน 20 คน (รับสมัครตามลำดับก่อนหลัง)
*หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 5 คน จะไม่จัดกิจกรรม (จะคืนค่าร่วมกิจกรรมให้)
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น (ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาญี่ปุ่น)
เนื้อหา

* บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาของการเขียนพู่กัน
* ฝึกเขียนพู่กันโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ด้วยการเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น
* ประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือจากการเขียนพู่กัน

การรับสมัคร สมัครพร้อมชำระค่าร่วมกิจกรรม ที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 14.00- 20.00 น.
วันเสาร์ 10.00-12.00, 13.00-16.00 น.(หยุดวันจันทร์ และอาทิตย์)
*ปิดรับสมัครเมื่อครบตามจำนวน (รับสมัครตั้งแต่ 30 มิ.ย. – 18 ก.ค. 2558)
*หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าร่วมกิจกรรมทุกกรณี
ติดต่อสอบถาม เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร
159 ถนนสุขุมวิท 21
โทร 0 2261 7500 - 4
ระหว่างวันอังคาร - ศุกร์
เวลา 14.00 - 18.00 น.
ติดต่ออาจารย์ฑริกติมา
http://www.jfbkk.or.th/

คลิ้กเพื่อขยายภาพ
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission