ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

     ผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ขอให้ติดต่อซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ศูนย์สอบด้านล่างนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สามารถดูได้ที่ http://www.jlpt.jp/

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558
สถานที่จัดสอบ : กรุงเทพฯ และ เชียงใหม่
สถานที่ : (วันและเวลาจำหน่ายและยื่นใบสมัครตามรายละเอียดข้างล่าง)

กรุงเทพฯ แห่งที่ 1
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน)
(408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2357 1241-5)

  • จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2558 (หยุด 4 มีนาคม และ 6 เมษายน)
  • ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 (หยุด 6 เมษายน)
  • วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-18.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.

กรุงเทพฯ แห่งที่ 2 และ 3
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาสีลม)
(1/7 ชั้น 2 อาคารสีบุญเรือง 2 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร 0 2234 9396-7) สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาปิ่นเกล้า)
(7/222 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A ชั้น 11 ห้อง 1104 ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร 0 2884 9107-8)

  • จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 3 เมษายน 2558 (หยุด 4 มีนาคม)
  • ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 3 เมษายน 2558             
  • วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-18.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.

เชียงใหม่
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ
3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 053 814-344 / 814-550

  • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 (หยุด 4 มีนาคมและ 6 เมษายน)
  • วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 10.00-19.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission