ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

     ผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ขอให้ติดต่อซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ศูนย์สอบด้านล่างนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สามารถดูได้ที่ http://www.jlpt.jp/

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557
สถานที่จัดสอบมี 4 แห่ง : กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา และ ขอนแก่น
สถานที่ : (วันและเวลาจำหน่ายและยื่นใบสมัครตามรายละเอียดข้างล่าง)

กรุงเทพฯ แห่งที่ 1     สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน)
(408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-357-1241-5)

 • จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม - 12 กันยายน 2557
 • ยื่นใบสมัคร ตั้งแตวันที่ 22 สิงหาคม - 12 กันยายน 2557
 • วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-18.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.

กรุงเทพฯ แห่งที่ 2     สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาสีลม)
(1/7 ชั้น 2 อาคารสีบุญเรือง 2 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร 02 234 9396-7)
กรุงเทพฯ แห่งที่ 3     สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาปิ่นเกล้า)
(7/222 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A ชั้น 11 ห้อง 1104 ถนนบรมราชชนนี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร 02 884 9107-8)

 • จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม - 9 กันยายน 2557
 • ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 9 กันยายน 2557     
 • วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-18.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.

เชียงใหม่     สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ
3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 053-814-344 / 550

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 12 กันยายน 2557
  (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม 2557)
 • วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 10.00-19.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.

สงขลา     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร 074-311-885-7 ต่อ 1111, 1308 หรือ 1310)

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม - 12 กันยายน 2557
  (หยุดวันที่ 12 และ 14 สิงหาคม 2557)
 • วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.30 น.

ขอนแก่น     สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ชั้น 1 อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทร 043-204-141)

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม - 12 กันยายน 2557
  (หยุดวันที่ 11-12 สิงหาคม 2557)
 • วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.00 น.
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission