วิดีโอสาธิตวิธีใส่ชุด Yukata

  1. วิธีใส่ชุด yukata (ชุดผู้หญิง)
  2. วิธีใส่ชุด yukata (ชุดผู้ชาย)
  3. วิธีใส่โอบิ (ชุดผู้หญิง)
  4. วิธีใส่โอบิ (ชุดผู้ชาย)