Japanese Language
 
รายชื่อผู้มีสิทธ์ลงทะเบียนล่วงหน้า
คอร์สภาษาญี่ปุ่นJF ชั้นกลางและชั้นสูง เทอมปลาย
ประจำปีการศึกษา 2555

          ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนล่วงหน้า โดยคอร์สใดที่มีผู้ลงรายชื่อเกินกว่าครึ่งของจำนวนนักเรียนที่รับเข้าคอร์สนั้นๆ ทางเราได้ทำการสุ่มเลือกและจัดเข้าสู่คอร์สที่ท่านได้เลือกไว้เป็นอันดับ 2 หรือ 3 ตามลำดับ ขอให้ท่านมาลงทะเบียนเรียนลาวงหน้าได้ตั้งแต่ วันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 (เวลา17.00-19.00น.) โดยให้เตรียมค่าธรรมเนียมมาชำระด้วย

          อนึ่ง ผู้ที่ได้สิทธิ์ลงทะเบียนล่วงหน้า จะไม่สามารถมาลงทะเบียนในการลงทะเบียนรอบที่ 1 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2555 (เวลา10.00-12.00น.) ได้ หากท่านมีความประสงค์ที่จะลงเรียนคอร์สอื่นๆเพิ่มเติม ให้ท่านมาลงทะเบียนเพิ่มในการลงทะเบียนรอบที่ 2 หรือ รอบการลงทะเบียนเสริม

          หากท่านมีชื่อในลิสต์แต่ต้องการเรียนคอร์สอื่น หรือ อยากสละสิทธิ์ ท่านสามารถเข้ามาลงทะเบียนรอบที่ 1 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2555 (เวลา 10.00-12.00น. ตามลำดับก่อนหลัง) โดยทางเราจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการลงทะเบียนล่วงหน้า

วันพุธที่ 17 – วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 สถานที่ลงทะเบียน
ลงทะเบียนล่วงหน้า เวลา 17.00-19.00 น. ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555  
ลงทะเบียนรอบที่ 1 เวลา 10.00 –12.00 น. ห้องเรียน E
ลงทะเบียนรอบที่ 2 เวลา 13.00 –14.00 น. ห้องเรียน E
 
วันอังคารที่ 24 – วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 17.00-19.00 น.
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00-12.00น. และ 13.00-16.00น.
ลงทะเบียนเสริม   ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น

          ท่านที่นำรถยนต์มาจอดที่อาคารเสริมมิตร และได้ประทับตราจอดรถของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น สามารถจอดรถได้ฟรี 1 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไปเจ้าของรถเป็นผู้รับผิดชอบค่าจอดเอง

<<รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนล่วงหน้า>>

1 発音 การออกเสียง
40 Ms. Sarita  S.
79 Ms. Sakulna  B.
120 Ms. Juthamard  P.
220 Ms. Sirirat  S.
503 Mr. Sugit  T.
580 Ms. Kanchana  A.
598 Ms. Chindarat  T.
2 文法会話中級1ไวยากรณ์และการสนทนาชั้นกลาง 1
109 Ms. Tichada  S.
134 Ms. Duangathith  P.
144 Mr. Yutthapon  P.
146 Ms. Rungnapa  S.
152 Ms. Prakaipet  T.
223 Ms. Jeerawan  S.
252 Ms. Pitchaya  T.
575 Ms. Arisa  S.
576 Ms. Matawe  W.
610 Ms. Sumitra  K.
3 作文中級 การเขียนญี่ปุ่นชั้นกลาง
7 Ms. Sinthip  R.
12 Ms. Weeraya  K.
13 Mr. Siwat  M.
32 Ms. Indra  W.
57 Ms. Pornnapa  U.
221 Ms. Piyanan  K.
254 Ms. Atcharee  B.
532 Mr. Sirayurati  T.
548 Ms. Benjamas  P.
555 Ms. Siriruk  M.
4 総合中級 รวมทักษะชั้นกลาง
54 Ms. Nichanun  T.
118 Ms. Raewadee  P.
121 Mr. Atip  I.
184 Mr. Kanawat  I.
185 Ms. Natthacha  T.
243 Ms. Unthipa  K.
502 Ms. Maneerat  S.
515 Mr. Anochan  C.
540 Mr. Sitthipong  P.
564 Mr. Panthawat  K.
613 Ms. Chitralada  D.
5 読解中級 การอ่านชั้นกลาง
20 Mr. Mongkol  J.
23 Ms. Wansa  P.
26 Ms. Saowanee  L.
34 Ms. Maneerat  W.
35 Ms. Thanchanok  N.
117 Ms. Suvimon  S.
167 Ms. Puttjeera  K.
168 Ms. Sirittha  W.
542 Ms. Warunee  S.
563 Ms. Soontaree  S.
6 日本事情中級 ญี่ปุ่นปัจจุบันชั้นกลาง
4 Ms. Tuangporn  N.
28 Ms. Watcharin  R.
43 Mr. Kiattisak  T.
71 Ms. Atchariya  N.
72 Ms. Voranuch  A.
157 Ms. Walaiporn  N.
163 Ms. Vasana  T.
263 Ms. Kanokwan  L.
508 Ms. Pornkamol  C.
559 Ms. Pattarasuda  R.
7 映像メディアの日本語 ภาษาญี่ปุ่นจากสื่อมีเดีย
15 Ms. Orraphin  P.
38 Ms. Phenrung  H.
39 Ms. Ampai  P.
76 Ms. Thanyathip  S.
89 Ms. Teepapin  K.
216 Ms. Pornpun  M.
232 Ms. Naruporn  T.
248 Ms. Thipyada  T.
275 Mr. Chanchai  R.
528 Ms. Nongluk  S.
8 ビジネスコミュニケーション中級 ญี่ปุ่นธุรกิจชั้นกลาง
2 Mr. Manuspong  W.
9 Ms. Dara  W.
98 Ms. Patcharee  S.
153 Mr. Chatcharin  D.
526 Mr. Worapol  W.
568 Ms. Kanokwan  R.
569 Mr. Teeranai  K.
9 漢字中級 การแปลชั้นกลาง
107 Mr. Prasertchai  S.
186 Ms. Chulalak  L.
203 Ms. Kornsasi  S.
633 Ms. Thanaporn  P.
274 Mr. Chainuwat  C.
 10 翻訳中級 การแปลชั้นกลาง
63 Ms. Luxana  K.
579 Ms. Porkaew  R.
624 Ms. Benja  D.
 11 通訳入門 ล่ามเบื้องต้น
19 Ms. Prathana  J.
41 Ms. Chamonluk  C.
86 Ms. Naruedee  S.
88 Mr. Thiti  F.
179 Ms. Valairuk  C.
505 Ms. Apsorn  J.
512 Ms. Chanipa  K.
585 Mr. Sarawut  I.
 12 文法中級2 ไวยากรณ์ชั้นกลาง 2
6 Ms. Supatra  W.
42 Ms. Montira  T.
141 Ms. Pattama  T.
142 Ms. Chakriya  T.
201 Mr. Pramote  L.
267 Ms. Penkae  B.
271 Ms Soming  W.
572 Ms. Natthinee  J.
629 Mr. Theerachai  S.
630 Ms. Areerat  K.
 13 Eメールライティング การเขียนอีเมล
73 Ms. Chonlada  C.
170 Ms. Somwan  Y.
182 Ms. Tanita  N.
227 Mr. Treerat  H.
500 Ms. Yureeporn  S.
533 Ms. Thipchanok  I.
 14 歌で学ぶ日本語 ภาษาญี่ปุ่นจากเพลง
22 Ms. Supalak  W.
44 Ms. Navaporn  T.
51 Mr. Chonlacate  T.
75 Ms. Latsamy  L.
110 Mr. Tanachai  W.
115 Ms. Naphak  C.
194 Ms. Duangta  R.
213 Ms. Kawita  T.
570 Mr. Khomkrit  T.
592 Mr. Pitiput  T.
 15 総合上級 รวมทักษะชั้นสูง
8 Mr. Pallop  C.
33 Mr. Narongchai  B.
82 Ms. Supinda  T.
105 Mr. Pichit  Y.
108 Ms. Waraporn  T.
129 Ms. Norasa  S.
133 Mr. Benjamin  L.
266 Ms. Patarasorn  K.
571 Mr. Wattanasak  C.
589 Ms. Sirin  A.
 16 文法上級 ไวยากรณ์ชั้นสูง
99 Ms. Jutaporn  K.
145 Ms. Woraporn  A.
591 Mr. Jaturong  C.
614 Mr. Gun  A.
 17 ドラマ上級 ละครชั้นสูง (定員を25名に変更)
16 Ms. Nuchjaree  M.
69 Ms. Vipavan  C.
91 Ms. Phunnaporn  P.
161 Ms. Nuttanate  T.
165 Ms. Sureerat  T.
171 Mr. Pattapong  P.
181 Ms. Chanitha  S.
211 Ms. Pinyada  D.
260 Ms. Sumalee  J.
268 Ms. Chompoonut  T.
280 Ms. Sirinya  C.
513 Ms. Chutamas  K.
556 Ms. Orasa  P.
 18 読解上級 การอ่านชั้นสูง 
21 Ms. Wilailak  L.
122 Ms. Thunyaporn  P.
123 Ms. Boonchita  R.
124 Ms. Apinya  K.
151 Ms. Weeraya  T.
188 Ms. Kittima  O.
259 Ms. Nuntana  D.
584 Ms. Lalita  N.
622 Mr. Chusak  T.
 19 聴解上級 การฟังชั้นสูง
18 Ms. Pornthip  K.
74 Ms. Panarat  P.
199 Mr. Somjade  T.
264 Mr. Suriya  T.
539 Ms. Linda  K.
582 Ms. Rodjana  T.
596 Ms. Pojjanee  W.
 20 翻訳上級 การแปลชั้นสูง
37 Mr. Eakkapol  E.
64 Ms. Peudjika  N.
112 Ms. Thanawan  S.
119 Ms. Pichayasiri  L.
156 Ms. Dittaya  W.
506 Ms. Angkana  W.
510 Ms. Tuangtip  T.
530 Ms. Sasi  P.
566 Mr. Adinun  B.
567 Ms. Tidarat  W.
593 Mr. Komvich  Z.
604 Ms. Apinya  P.
607 Mr. Thitipong  L.
   

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission