ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF
"คอร์สภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น" และ "คอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น"
เทอมปลาย ประจำปีการศึกษา 2555
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ


          ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้าเรียน "คอร์สภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น" และ "คอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น" เทอมปลาย ประจำปีการศึกษา 2555โดยใช้ตำราまるごと (MARUGOTO) ที่พัฒนาขึ้นตามมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น

 1. การรับสมัคร
  • คอร์สภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน
  • คอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น สำหรับผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นหรือจบคอร์สเบื้องต้นแล้ว (ในวันสมัครจะมีการทดสอบภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ)
  ระยะเปิดรับสมัคร คอร์สภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
  วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 – วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555
  คอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น วันเสาร์ ที่ 6 – วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555
  วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 16.00-19.00 น. และวันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.30-15.30 น.
  • ปิดทำการในวันอาทิตย์ และวันจันทร์
  • รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คน ปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน
  • หากไม่สามารถมาสมัครด้วยตนเอง สามารถให้บุคคลอื่นสมัครแทนได้ โดยเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัครมาให้พร้อม
  สถานที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  เอกสารที่ใช้ในการ สมัครและค่าธรรมเนียม
  (ชำระในวันสมัคร)
  • รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซม. 1 ใบ
  • บัตรประจำตัวประชาชน (ชาวต่างชาติใช้พาสปอร์ต)
  • ค่าธรรมเนียม
   คอร์สภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 4,000 บาท
   คอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 4,500 บาท

 2. ระยะเวลาเรียน
  ระยะเวลาเรียน วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555 – วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556
  เวลาเรียน คอร์สภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ทุกวันเสาร์เวลา 9.30 - 12.00 น.
  คอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ทุกวันสาร์เวลา 13.00 - 16.00 น.

 3. ค่าธรรมเนียม
  คอร์สภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 4,000 บาท และคอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 4,500 บาท ต่อ 1 เทอม (รวมตำราและอุปกรณ์การเรียน)

 4. ตำราเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่จะได้รับ
       คอร์สภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ได้รับตำราภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นまるごと เล่มかつどう(Katusdoo) ตำราฮิระงะนะเรียนสบายสไตล์โคะฮะรุ และหนังสือรวมคำศัพท์ตำราภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นまるごと
       คอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ได้รับตำราภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นまるごと เล่มかつどう(Katusdoo) และเอกสารประกอบการเรียน

 5. คุณสมบัติผู้สมัคร
  ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและสามารถเรียนต่อเนื่องได้จนจบคอร์ส
  คอร์สภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเปิดรับผู้ที่ยังไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน ส่วนคอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นเปิดรับผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นหรือจบคอร์สเบื้องต้นมาแล้ว

 6. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  Otake ฑริกติมา หรือกฤษาดา
  ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ 0-2261-7500-4 (เวลา 15.30 - 20.00น.) โทรสาร 0-2261-7505
  เว็บไซต์ http://www.jfbkk.or.th
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission