ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555

     ผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ขอให้ติดต่อซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ศูนย์สอบด้านล่างนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สามารถดูได้ที่ http://www.jlpt.jp/

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555
สถานที่จัดสอบมี 4 แห่ง : กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา และ ขอนแก่น
สถานที่ : (วันและเวลาจำหน่ายและยื่นใบสมัครตามรายละเอียดข้างล่าง)

กรุงเทพฯ     สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน)
(408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-357-1241-5)
จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2555

 • จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม – 14 กันยายน 2555
 • ยื่นใบสมัคร  ตั้งแตวันที่ 23 สิงหาคม – 14 กันยายน 2555
 • วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-18.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.

เชียงใหม่      สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ
3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 053-814-344 / 550

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 12 กันยายน 2555
  (หยุดวันที่ 2 และ 12 สิงหาคม 2555)
 • วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 10.00-19.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.

สงขลา      สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร 074-311-885-7 ต่อ 1308 หรือ 1310)

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม – 14 กันยายน 2555
  (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม 2555)
 • วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.30 น.

ขอนแก่น      สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ชั้น 1 อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทร 043-204-141)

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 14 กันยายน 2555
  (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม 2555)
 • วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-17.00 น.
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission