ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
เรียน นักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป

          ตามที่ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น ได้ประกาศแจ้งกำหนดการเปิดเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป เทอมปลาย ปีการศึกษา 2554 ไปเมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2554 นั้น กำหนดการเปิดเรียนบางคอร์สมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย จึงขอประกาศแจ้งกำหนดการเปิดเรียนที่แน่นอนให้ได้ทราบโดยทั่วถึงกัน ดังต่อไปนี้

 1. คอร์สที่มีกำหนดเปิดเรียนในเดือนพฤศจิกายน
  • วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2554 กำหนดเปิดเรียนคอร์สรวมทักษะชั้นกลาง1, คอร์สภาษาญี่ปุ่นจากสื่อมีเดีย, คอร์สล่ามเบื้องต้น, คอร์สการออกเสียง
  • วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2554 กำหนดเปิดเรียนคอร์สไวยากรณ์และการอ่าน1A, คอร์สสนทนาและการฟัง1B, คอร์สการเขียนชั้นสูง, คอร์สญี่ปุ่นปัจจุบันชั้นกลาง, คอร์สรวมทักษะชั้นสูง
  • วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2554 กำหนดเปิดเรียนคอร์สคันจิ, คอร์สการเขียนอีเมล
  • วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 กำหนดเปิดเรียนคอร์สสนทนาและการฟัง1A, คอร์สไวยากรณ์และการอ่าน1B, คอร์สไวยากรณ์ชั้นกลาง, คอร์สภาษาญี่ปุ่นจากการ์ตูน
  • วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554 กำหนดเปิดเรียนคอร์สเพลงญี่ปุ่นชั้นกลาง

 2. คอร์สที่มีกำหนดเปิดเรียนในเดือนธันวาคม
  • วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554 กำหนดเปิดเรียนคอร์สการแปลชั้นกลาง,คอร์สการแปลชั้นสูง, คอร์สการอ่านชั้นกลาง,คอร์สการอ่านชั้นสูง,คอร์สการฟังชั้นสูง,คอร์สไวยากรณ์ชั้นสูง ทั้งนี้ ขอปรับเปลี่ยนเวลาเรียนในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554 เพื่อชดเชยการเรียนการสอนในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ดังนี้
   * คอร์สการฟังชั้นสูง ขอเปลี่ยนเป็นเวลา 9:45-11:45
   * คอร์สการอ่านชั้นสูง ขอเปลี่ยนเป็นเวลา 12:30-14:30
   * คอร์สการอ่านชั้นกลาง ขอเปลี่ยนเป็นเวลา14:30-16:30
   * คอร์สไวยากรณ์ชั้นสูง ขอเปลี่ยนเป็นเวลา 14:45-16:45
   * คอร์สการแปลชั้นกลาง และ คอร์สการแปลชั้นสูง เวลาเรียนเดิม แต่ขอชดเชยด้วยการขยายช่วงระยะการเรียนออกเป็นวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554 – วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 รวมระยะเวลาเรียนทั้งหมดเป็น 10 ครั้ง

 3. คอร์สที่ยังไม่มีกำหนดเปิดเรียนในขณะนี้ (ขอแจ้งให้ทราบทางอีเมลในภายหลัง)
  • คอร์สญี่ปุ่นธุรกิจชั้นกลาง, คอร์สสนทนาชั้นสูง
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission