ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

รายละเอียดการสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2554

          เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา กรุณากรอก ใบสมัคร (ดาวน์โหลดที่นี่) และส่งกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หรือสมัครทางอีเมล ภายในวันพุธที่ 28 กันยายน 2554 ท่านที่สมัครทางอีเมล โปรดส่งไฟล์ใบสมัครแนบมาด้วย และกรุณาใส่ชื่อหัวเรื่อง (Subject) ว่า JLD Seminar2011 No.1 ส่งมาที่ jldseminar@jfbkk.or.th ส่วนท่านที่สมัครทางโทรสารขอความกรุณาโทรศัพท์แจ้งการส่งใบสมัครของท่านในวันที่ส่งด้วย

          เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมสัมมนาตามลำดับใบสมัครที่มาถึง จำนวน 100 ท่าน (ท่านที่ส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์จะพิจารณาจากตราประทับวันที่ส่งเป็นสำคัญ) และฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะแจ้งผลทางจดหมาย หรืออีเมล (เฉพาะท่านที่ระบุไว้) ภายในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2554 หากท่านไม่ได้รับจดหมายดังกล่าวภายในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 โปรดติดต่อฝ่ายภาษาญี่ปุ่น

เรื่อง
เปิดตัว『คู่มือあきこと友だちCan-do』ที่ทุกท่านรอคอย

          『คู่มือあきこと友だちCan-do』(ต่อไปจะขอเรียกว่า "คู่มือ ฯ" ) ที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้พัฒนาขึ้นโดยยึดหลักแนวคิด "มาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น (JF Standard)" ซึ่งได้ แนะนำในการสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้น บัดนี้คู่มือ ฯ ดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงขอเชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังเนื้อหาของ "คู่มือ ฯ" นี้โดยละเอียด ในการสัมมนาจะมี Workshop เกี่ยวกับวิธีการใช้คู่มือ ฯ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ "คู่มือ ฯ" ท่านละ 1 เล่มฟรี การสัมมนานี้จะจัดขึ้นที่ กรุงเทพฯ เป็นแห่งแรก และมีกำหนดการจะจัดขึ้นที่ จังหวัดตรัง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัด ขอนแก่นตามลำดับ

วิทยากร
อาจารย์ Miki SHIBUYA
(อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)

คุณสมบัติผู้สมัคร
อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และสถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทย

ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย
ภาษาญี่ปุ่น (มีล่ามแปลสรุปเป็นภาษาไทย) สามารถเข้าร่วมได้ทั้งอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

วันเวลา
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554
08.15 น. ลงทะเบียน
09.00 น. เริ่มการสัมมนา
12.00 น. จบการสัมมนา

สถานที่ ห้องประชุม D-E ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ที่ส่งใบสมัคร
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159
ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2261-7500-4    โทรสาร 0-2261-7505 
Mr. Miura (ภาษาญี่ปุ่น)    คุณชนิดา (ภาษาไทย)
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission