ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

รายชื่อผู้ที่สอบผ่านวัดระดับ
ประจำปีการศึกษา 2554 เทอมต้น

          ผู้ที่มีชื่ออยู่ในใบรายชื่อ คือผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณาตรวจสอบระดับที่ท่านสอบได้ให้ถูกต้อง สำหรับในเทอมนี้ ขอปรับเปลี่ยนระดับของชั้นเรียนใหม่ เป็น 3 ระดับ ดังนี้

ชั้นกลาง 1 , ชั้นกลาง 2 และ ชั้นสูง

ขอให้ผู้ที่สอบผ่านในระดับชั้นกลาง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของ วิชาที่เปิดสอนใหม่ อีกครั้ง

เกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2554 เทอมต้น มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ชั้นกลาง 1 ระดับคะแนนในช่วง 24 – 49 คะแนน
  ชั้นกลาง 2 ระดับคะแนนในช่วง 50 – 74 คะแนน
  ชั้นสูง ระดับคะแนนในช่วง 75 – 100 คะแนน

ระดับคะแนนที่ผู้เข้าสอบทำได้ จะแสดงไว้ในใบลงทะเบียนเรียนของแต่ละบุคคล

** อนึ่ง ผู้เข้าสอบวัดระดับในครั้งนี้ ผ่านการคัดเลือกทุกท่าน โดยไม่มีผู้ใดไม่ผ่านการคัดเลือก **

การลงทะเบียน

          การลงทะเบียนจะเรียงตามลำดับที่มาถึงก่อนหลัง โดยจะเริ่มแจกบัตรคิวก่อนเวลาลงทะเบียนประมาณ 40 นาที ในการลงทะเบียนรอบแรก ผู้ลงทะเบียนสามารถขอลงทะเบียนเรียนได้เพียง 1 คอร์สเท่านั้น โดยจะมาลงทะเบียนด้วยตัวเองหรือจะให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนก็ได้

          หลังจากการลงทะเบียนรอบแรกสิ้นสุดลง หากมีชั้นเรียนใดที่ยังมีผู้เรียนไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเพิ่มรอบที่ 1 (หลังจากการลงทะเบียนรอบแรกเสร็จสิ้นลง) และการลงทะเบียนเพิ่มรอบที่ 2 (ในวันรุ่งขึ้น) ซึ่งในการลงทะเบียนเพิ่มนั้น สามารถขอลงทะเบียนเรียนกี่คอร์สก็ได้ตามความประสงค์

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2554
 
สถานที่ลงทะเบียน
การลงทะเบียนรอบแรก เวลา 10.00 –12.00 น. ห้องสัมมนา ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
การลงทะเบียนเพิ่มรอบที่ 1 เวลา 13.00 –14.00 น. ห้องสัมมนา ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554    
การลงทะเบียนเพิ่มรอบที่ 2 เวลา 17.00-19.00 น. ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น

          ท่านที่นำรถยนต์มาจอดที่อาคารเสริมมิตร และได้ประทับตราจอดรถของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจะสามารถจอดรถได้ฟรี 1 ชั่วโมงแรก สำหรับชั่วโมงถัดไป เจ้าของรถเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่จอดด้วยตัวเองเอง

Int.1 = Intermediate level 1 (score 24 - 49)
Int.2 = Intermediate level 2 (score 50 - 74)
Adv. = Advanced level (score 75 - 100)

Reg. No. Name Level
1 Ms. Pichaya  P. Int.2
2 Mr. Sakeson  T. Adv.
3 Mr. Naphat  K. Int.2
4 Ms. Khatiya  M. Adv.
5 Ms. Monthakarn  B. Adv.
6 Ms. Arunrat  R. Adv.
7 Ms. Kittima  O. Adv.
8 Mr. Thanavut  N. Int.2
9 Ms. Chanikarn  L. Adv.
10 Ms. Woraluck  N. Int.2
11 Ms. Aunwadee  S. Adv.
12 Mr. Pallop  C. Adv.
13 Ms. Saruda  S. Adv.
14 Ms. Woraporn  A. Int.2
15 Mr. Worawut  T. Adv.
17 Ms. Sunisa  N. Int.2
18 Ms. Weeraya  K. Int.2
19 Mr. Satayu  T. Adv.
20 Ms. Panarut  R. Int.2
21 Ms. Vannita  Y. Int.2
22 Ms. Watcharaa  D. Int.2
23 Ms. Ampai  P. Int.2
24 Ms. Phenrung  H. Int.2
25 Ms. Kornvena  S. Adv.
26 Ms. Nanpaporn  T. Adv.
27 Mr. Pattapong  P. Int.2
28 Ms. Sanirat  K. Int.2
29 Ms. Tanita  N. Adv.
30 Ms. Pornnapa  U. Int.1
31 Mr. Thiti  F. Int.2
35 Mr. Eakkapol  E. Int.2
36 Mr. Pinyo  L. Adv.
37 Ms. Saranya  T. Adv.
38 Ms. Supinda  T. Int.2
39 Mr. Prash  P. Adv.
40 Ms. Pornpen  J. Adv.
41 Ms. Thipyada  T. Int.2
42 Ms. Somwan  Y. Adv.
43 Mr. Uthai  S. Adv.
44 Mr. Chonlacate  T. Int.2
45 Ms. Arpaporn  P. Adv.
47 Mr. Chainuwat  C. Int.2
48 Mr. Chanchai  R. Int.2
49 Mr. Somjade  T. Adv.
50 Mr. Anucha  S. Adv.
52 Mr. Sugit  T. Int.1
53 Ms. Malai  B. Int.2
54 Ms. Latsamy  L. Adv.
55 Ms. Pornchnok  J. Adv.
56 Ms. Naruemon  J. Int.2
57 Ms. Sirithorn  R. Adv.
58 Ms. Chanapa  T. Adv.
59 Ms. Vipavan  C. Adv.
60 Ms. Panarat  P. Adv.
61 Ms. Rissara  W. Int.2
63 Mr. Nattapol  P. Adv.
64 Ms. Luxana  K. Int.2
65 Mr. Wiriya  R. Int.2
66 Ms. Walaiporn  N. Int.2
67 Ms. Unthipa  K. Int.2
68 Ms. Poonsab  D. Int.2
71 Ms. Wanwarang  M. Int.2
72 Mr. Pichet  K. Adv.
73 Mr. Kittiphat  M. Adv.
74 Ms. Monrudee  P. Int.2
76 Ms. Kanita  J. Adv.
77 Ms. Duangta  R. Adv.
78 Ms. Chompunut  T. Adv.
79 Mr. Watcharapon  A. Adv.
80 Ms. Natthaporn  T. Adv.
81 Ms. Poonjira  S. Adv.
82 Ms. Orasa  P. Adv.
83 Ms. Samaiporn  V. Int.2
84 Ms. Thiraporn  T. Adv.
86 Ms. Sirirat  S. Int.2
87 Ms. Nisarat  U. Int.2
88 Ms. Sanida  S. Adv.
89 Ms. Nuchjaree  M. Adv.
90 Ms. Phunnaporn  P. Adv.
91 Ms. Praewpun  S. Int.1
92 Ms. Tippayarat  P. Adv.
93 Ms. Wallapa  C. Int.2
94 Ms. Panida  C. Adv.
95 Ms. Wilaipan  P. Int.2
96 Ms. Jittawadee  S. Int.2
97 Ms. Viriyaporn  S. Adv.
98 Mr. Suriya  T. Adv.
99 Ms. Natchaya  F. Adv.
100 Ms. Waraporn  C. Int.2
101 Ms. Achara  K. Adv.
102 Ms. Pornpun  M. Int.2
103 Ms. Prapatsara  P. Int.2
104 Ms. Jarinya  S. Adv.
105 Ms. Irada  K. Adv.
106 Ms. Tassanee  T. Adv.
107 Mr. Payut  S. Adv.
108 Ms. Sukanya  A. Adv.
109 Ms. Achara  J. Int.2
110 Mr. Thira  S. Int.2
111 Ms. Paratthakorn  S. Int.2
112 Ms. Thanamas  R. Int.2
113 Ms. Saowaluk  A. Int.1
114 Ms. Nujrudee  C. Adv.
115 Ms. Natrada  K. Int.2
116 Ms. Nampet  I. Int.2
118 Ms. Pichayasiri  L. Int.2
121 Mr. Adisorn  S. Adv.
122 Mr. Tanachai  W. Adv.
123 Mr. Pitiput  T. Int.2
124 Ms. Pornphan  T. Int.2
125 Ms. Auranong  L. Int.2
126 Ms. Nattha  S. Int.2
127 Ms. Thanawan  S. Int.2
128 Ms. Chonlada  C. Adv.
129 Ms. Sirichom  V. Int.2
130 Ms. Wirongrong  K. Int.2
131 Mr. Sathip  P. Int.2
132 Ms. Supattra  S. Int.2
133 Ms. Chittawadi  S. Adv.
134 Mr. Kiattisak  T. Int.2
135 Mr. Chatchai  C. Int.2
136 Ms. Jitsupa  C. Int.1
137 Ms. Nantaporn  K. Int.1
138 Ms. Angkana  G. Int.2
139 Ms. Charuayporn  T. Int.2
141 Mr. Somboon  T. Adv.
142 Mr. Vasin  T. Adv.
143 Ms. Pannee  M. Adv.
144 Ms. Utchanothai  P. Int.1
145 Ms. Peerada  P. Int.1
146 Ms. Naphak  C. Int.2
147 Ms. Suwannee  P. Int.2
148 Ms. Pattama  T. Int.2
149 Ms. Jutaporn  K. Int.2
150 Ms. Piraya  S. Adv.
151 Ms. Sukanya  H. Adv.
154 Ms. Somying  W. Int.2
155 Mr. Danai  K. Adv.
156 Ms. Nuntana  D. Adv.
157 Ms. Wipaporn  L. Int.2
158 Ms. Phrudtipan  G. Int.2
159 Ms. Kanapatt  L. Int.2
160 Mr. Chatcharin  D. Int.2
161 Mr. Tinnapob  K. Int.2
162 Ms. Ratthanaporn  S. Adv.
163 Mr. Benjamin  L. Adv.
164 Ms. Pastraporn  P. Int.2
165 Mr. Somchai  A. Adv.
166 Ms. Suphacha  C. Int.2
167 Ms. Chorpear  S. Int.2
168 Ms. Ploy  H. Int.1
169 Ms. Prathana  J. Int.2
170 Ms. Sumalee  J. Adv.
171 Mr. Jettapol  T. Int.2
172 Ms. Nutchuda  S. Adv.
173 Ms. Pitchaya  R. Adv.
174 Mr. Pisithsak  S. Adv.
175 Ms. Chutamas  K. Adv.
176 Ms. Wanvisa  N. Int.2
177 Ms. Matukorn  S. Adv.
178 Mr. Dissaphong  T. Adv.
179 Ms. Chamonluk  C. Int.2
180 Ms. Chollakone  S. Int.2
181 Ms. Nongnapus  T. Adv.
182 Ms. Nussara  K. Int.1
183 Ms. Sirigul  P. Int.1
184 Ms. Natthinee  J. Int.1
185 Ms. Ratchaprapha  N. Adv.
186 Ms. Thanita  P. Int.1
187 Mr. Sunchai  S. Int.2
188 Mr. Nattakorn  S. Int.2
189 Ms. Atchariya  N. Int.2
190 Ms. Voranuch  A. Int.2
191 Ms. Rungthip  T. Int.2
192 Ms. Wanida  T. Adv.
193 Ms. Waraporn  T. Adv.
194 Mr. Teepakorn  S. Adv.
195 Ms. Wilawan  S. Int.2
196 Ms. Porntip  W. Adv.
197 Mr. Nattapon  U. Int.2
198 Ms. Lalita  K. Adv.
199 Mr. Chaiwat  K. Adv.
200 Ms. Untiga  P. Int.2
201 Ms. Tanyanee  S. Int.1
202 Ms. Supalak  W. Int.2
204 Mr. Worapoj  S. Adv.
205 Ms. Chutinan  B. Int.2
206 Ms. Sukanya  A. Int.1
207 Mr. Aphisit  K. Adv.
208 Ms. Thantip  P. Int.2
209 Ms. Jiraporn  N. Int.2
210 Ms. Thanchanok  A. Adv.
211 Ms. Kanokporn  S. Adv.
212 Ms. Pataijit  I. Adv.
213 Ms. Chayanun  A. Adv.
214 Mr. Gawin  J. Adv.
215 Mr. Nattapong  L. Int.1
216 Ms. Nuttanate  T. Adv.
217 Ms. Ketsarin  S. Int.2
218 Ms. Passanan  K. Adv.
219 Mr. Amnaj  K. Int.2
220 Ms. Yada  S. Int.2
222 Ms. Sirinya  C. Adv.
223 Ms. Siranee  C. Adv.
224 Ms. Dolrudee  A. Adv.
225 Ms. Karakoch  T. Int.1
226 Mr. Sumet  J. Int.1
227 Ms. Wanitcha  P. Adv.
228 Ms. Sinee  S. Adv.
229 Ms. Ratchadaporn  S. Adv.
230 Ms. Jutipan  S. Int.2
231 Mr. Raveevach  P. Adv.
233 Ms. Vasana  T. Int.2
236 Ms. Pattarasuda  R. Int.2
237 Ms. Saowaluk  C. Int.2
238 Ms. Linda  K. Adv.
239 Ms. Suthasinee  T. Int.2
240 Mr. Teerawat  N. Int.2
241 Ms. Patcharee  S. Int.2
242 Mr. Worapol  W. Int.2
243 Ms. Kannika  K. Int.2
244 Ms. Nopparak  Y. Adv.
245 Ms. Weeraya  T. Adv.
246 Ms. Channari  C. Adv.
247 Ms. Thanisorn  S. Adv.
248 Ms. Udomporn  T. Int.2
249 Ms. Bussakorn  T. Int.2
250 Mr. Mayoon  P. Int.1
251 Ms. Peangporn  R. Adv.
252 Mr. Sittipong  B. Adv.
255 Ms. Thanattha  V. Int.2
256 Ms. Metheera  L. Adv.
257 Ms. Nuntaporn  C. Adv.
258 Mr. Sarawut  I. Adv.
259 Mr. Yanyong  B. Int.2
260 Ms. Potcharaporn  C. Adv.
261 Ms. Nutcharee  L. Adv.
262 Ms. Chanitha  S. Adv.
263 Mr. Pisanu  K. Int.1
264 Ms. Treerat  H. Int.2
265 Ms. Mana  P. Int.2
266 Ms. Napatt  M. Int.2
267 Ms. Patarasorn  K. Adv.
268 Ms. Pitsiree  T. Adv.
269 Mr. Rapeepun  J. Int.2
270 Mr. Thitipong  L. Int.2
271 Ms. Chirattikorn  R. Adv.
272 Mr. Piyapong  M. Int.2
273 Mr. Itthichai  T. Adv.
274 Ms. Chanoknat  S. Adv.
276 Ms. Tichada  S. Int.1
277 Ms. Silinee  R. Int.2
278 Mr. Anuchat  K. Adv.
279 Ms. Anisa  J. Int.2
280 Ms. Kornsasi  S. Int.2
281 Ms. Boonyanuch  Y. Adv.
282 Ms. Phitchaya  J. Int.1
283 Ms. Thanaporn  P. Int.1
284 Ms. Sirinun  P. Int.1
285 Ms. Saay  P. Int.2
286 Ms. Pannapa  S. Adv.
287 Ms. Veelaporn  K. Int.1
288 Ms. Thanika  S. Int.2
289 Mr. Anan  I. Int.2
290 Mr. Worapat  S. Int.1
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission