ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

รับสมัครอาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำชาวไทย จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติหน้าที่ดังนี้

  1. อบรมภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
  2. สอนภาษาญี่ปุ่นให้กับบุคคลทั่วไป
  3. ดูแลสนับสนุนและส่งเสริมด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

ปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554

ดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัครที่นี่

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission