ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น เทอมปลาย
ปีการศึกษา 2553


          ผู้ที่มีชื่ออยู่ในใบรายชื่อคือผู้ที่สอบผ่านกรุณาตรวจสอบระดับที่ท่านสอบได้ให้ถูกต้อง
เกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก เทอมปลาย ประจำปีการศึกษา 2553 มีดังนี้ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ชั้นสูง ตั้งแต่ 56 คะแนนขึ้นไป
ชั้นกลาง ตั้งแต่ 38 คะแนนขึ้นไป

※ คะแนนที่สอบได้จะแจ้งในใบลงทะเบียนของแต่ละคน
          ผู้ที่ไม่มีชื่อในใบรายชื่อ คือ ผู้ที่สอบไม่ผ่าน ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนได้จากหมายเลขที่นั่งสอบ
          อนึ่ง การรับสมัครสอบวัดระดับครั้งต่อไปจะมีขึ้นประมาณ ปลายเดือนเมษายน 2554

การลงทะเบียน
          ผู้ที่สอบผ่านกรุณามาลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กำหนดโดยจะลงทะเบียน ด้วยตัวเองหรือจะให้คนอื่นมาลงแทนก็ได้ การลงทะเบียนจะเรียงตามลำดับก่อนหลังโดยจะเริ่มแจกบัตรคิวก่อนเวลา ลงทะเบียนประมาณ 30 นาที ในการลงทะเบียนรอบแรกสามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 คอร์ส หลังจากการลงทะเบียน รอบแรกสิ้นสุดลงหากมีชั้นเรียนใดที่ยังมีผู้เรียนไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ จะเปิดรับลงทะเบียนรอบสอง(หลังจาก การลงทะเบียนรอบแรกเสร็จสิ้นลง)และรอบสาม(ในวันรุ่งขึ้น) ในรอบสองและรอบสามนี้จะลงทะเบียนกี่คอร์สก็ได้

วันและเวลาลงทะเบียน
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2553   สถานที่ลงทะเบียน
ลงทะเบียนรอบแรก เวลา 10.00 –12.00 น. (ห้องสัมมนา ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น)
ลงทะเบียนรอบสอง เวลา 13.00 –14.00 น. (ห้องสัมมนา ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น)
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2553    
ลงทะเบียนรอบสาม เวลา 17.00-19.00 น. (ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น)

          ท่านที่นำรถยนต์มาจอดที่อาคารเสริมมิตร และได้ประทับตราจอดรถของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น สามารถจอดรถได้ฟรี 1 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไปเจ้าของรถเป็นผู้รับผิดชอบค่าจอดเอง

Int. = Intermediate level (score 38-55)
Adv. = Advanced level (score 56-100)

Reg. No. Name Level
501 Ms. Juraiporn  V. Int.
502 Ms. Phattaree  T. Int.
504 Ms. Woraporn  A. Int.
505 Mr. Thiwakorn  A. Int.
506 Mr. Thanamwat  S. Adv
507 Ms. Waraporn  C. Adv
510 Ms. Sanirat  K. Int.
511 Mr. Uthai  S. Adv
512 Ms. Samaiporn  V. Int.
513 Ms. Piraya  S. Int.
514 Ms. Nonttiya  T. Int.
515 Ms. Nattaya  C. Int.
516 Ms. Siriluck  L. Adv
517 Ms. Sani  L. Adv
518 Mr. Bekpon  K. Adv
520 Ms. Rungthip  T. Int.
522 Ms. Sunee  S. Adv
523 Ms. Pattama  T. Int.
524 Ms. Nutcharee  L. Adv
526 Ms. Phrudtipan  G. Int.
530 Ms. Supawan  L. Adv
531 Ms. Nuttinee  W. Int.
533 Ms. Pharadee  M. Int.
534 Ms. Chutinan  B. Int.
535 Ms. Prathana  J. Int.
536 Ms. Saranya  K. Adv
537 Mr. Sumeth  R. Int.
538 Ms. Anocha  R. Adv
539 Mr. Pattapong  P. Int.
540 Ms. Angkana  G. Int.
541 Ms. Sukunya  A. Int.
542 Mr. Suriya  T. Adv
544 Mr. Somboon  T. Adv
547 Mr. Phumisak  R. Adv
548 Ms. Thanawan  S. Int.
549 Ms. Chompunut  T. Adv
550 Mr. Watcharapon  A. Adv
551 Mr. Dissaphong  T. Int.
552 Mr. Danai  K. Adv
555 Ms. Supapitch  S. Adv
556 Ms. Areeya  D. Int.
559 Mr. Tasayu  K. Adv
561 Mr. Worapoj  S. Adv
562 Ms. Sinee  S. Adv
563 Mr. Pisithsak  S. Adv
564 Ms. Thantip  P. Adv
565 Ms. Jutimar  B. Adv
566 Ms. Kanokkanyanee  S. Adv
567 Ms. Kamollanut  C. Int.
568 Ms. Laddawan  S. Int.
569 Mr. Apichai  R. Int.
570 Mr. Pakinnaka  S. Int.
571 Ms. Theerati  C. Adv
572 Ms. Chanapa  T. Adv
573 Ms. Prangwali  T. Int.
574 Ms. Potcharaporn  C. Adv
575 Ms. Bussayarat  A. Int.
576 Ms. Artitaya  S. Int.
578 Ms. Pornchnok  J. Int.
581 Ms. Peudjika  N. Int.
582 Mr. Worapol  W. Int.
583 Mr. Thiti  F. Int.
586 Ms. Somying  W. Int.
587 Ms. Siranee  C. Adv
589 Mr. Prash  P. Adv
593 Mr. Tinnapob  K. Int.
594 Mr. Raveevach  P. Adv
596 Mr. Benjapol  S. Int.
601 Ms. Photchanee  P. Int.
602 Ms. Sudaranee  K. Int.
603 Ms. Patcharee  S. Int.
604 Ms. Araya  P. Adv
606 Ms. Wirunrach  P. Int.
608 Ms. Sirithorn  R. Adv
609 Ms. Natchaya  F. Adv
610 Ms. Pattarasuda  R. Int.
611 Ms. Saowaluk  C. Int.
612 Ms. Sirilak  S. Int.
614 Ms. Anchalee  P. Adv
615 Mr. Wattanasak  C. Adv
616 Ms. Chanida  S. Int.
617 Ms. Malai  B. Int.
620 Ms. Chanoknat  S. Adv
621 Ms. Ampailak  T. Int.
622 Ms. Wilawan  S. Int.
623 Ms. Thanchanok  A. Int.
624 Ms. Chantima  S. Int.
625 Ms. Sararat  S. Int.
627 Ms. Dolrudee  A. Adv
628 Ms. Didsarin  H. Adv
629 Ms. Sirinee  T. Int.
630 Ms. Thitika  B. Int.
631 Mr. Theerayut  N. Adv
633 Mr. Teerawat  N. Int.
634 Mr. Patiparn  C. Int.
635 Ms. Paratthakorn  S. Int.

หมายเลขผู้ที่สอบไม่ผ่าน
คะแนนสอบชั้นกลาง 38 คะแนนขึ้นไป ชั้นสูง 56 คะแนนขึ้นไป

Reg. No. Score Reg. No. Score Reg. No. Score
509 36 580 22 598 28
525 25 584 22 599 29
527 25 588 26 600 34
528 24 590 16 605 26
529 22 591 26 613 36
554 23 592 37 618 36
577 35 595 31 632 16
579 24 597 25    
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission