ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

เปลี่ยนแปลงกำหนดการในเทอมต้น ปีการศึกษา2553
(แก้ไข ณ วันที่ 25 พฤษภาคม)
สำหรับนักเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป


          เปลี่ยนแปลงวันสอบ วันลงทะเบียนและวันเปิดเรียนของคอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไปใน เทอมต้น ปีการศึกษา 2553 ดังนี้

กำหนดการต่าง ๆ และการเปิดภาคเรียนเทอมต้น
สอบวัดระดับ วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม *เวลาสอบยังคงเป็นเวลาที่แจ้งไว้ในบัตรประจำตัวสอบ
ประกาศผลสอบ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน เวลา 17.00น. เป็นต้นไป
ดูผลสอบได้จากประกาศ หน้าฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
และเว็บไซต์ของเจแปนฟาวน์เดชั่น (http://www.jfbkk.or.th/)
ลงทะเบียน ลงทะเบียนรอบแรก วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน เวลา 10.00–12.00 น.
ลงทะเบียนรอบสอง วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน เวลา 13.00–14.00 น.
ลงทะเบียนรอบสาม วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน เวลา 17.00–19.00 น.
ระยะเวลาเรียน วันอังคารที่ 15 มิถุนายน – วันเสาร์ที่ 18 กันยายน รวม 14 สัปดาห์
   
ค่าใช้จ่ายในเทอมต้น

          เนื่องจากเวลาเรียนน้อยลงไป 1 สัปดาห์จากที่เคยแจ้งไว้ในระเบียบการ จึงขอเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย ใหม่ดังนี้

คอร์สที่เรียนสัปดาห์ละ 1 คาบ 900 บาท
คอร์สที่เรียนสัปดาห์ละ 2 คาบ 1,800 บาท + ค่าตำราเรียน

เว็บไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
Website http://www.jfbkk.or.th/
Tel. 0-2261-7500~4  (ณัฏพล) 15:00~20:00

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission