ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553


          การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ได้ดำเนินการจัดสอบมากว่า 20 ปีนั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาการสอบเพื่อให้การวัดผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นรูปแบบใหม่นี้ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม 4 ระดับ (ระดับ 1-4) เป็น 5 ระดับ (N1-N5) ในการสอบครั้งนี้ (เดือนกรกฎาคม) จะจัดสอบเพียง 3 ระดับ คือ N1 N2 และ N3 เท่านั้น และจะจัดสอบทั้ง 5 ระดับในครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 (เดือนธันวาคม) รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นรูปแบบใหม่ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.jlpt.jp/

กำหนดจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 : วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2553 (ช่วงบ่าย)
สถานที่จัดสอบมี 2 แห่ง : กรุงเทพฯ และเชียงใหม่
วัน เวลาในการรับสมัครของแต่ละแห่ง : ตามรายละเอียดข้างล่าง

กรุงเทพฯ  
・จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 9 เมษายน 2553 (หยุดวันที่ 6 เมษายน 2553) วันจันทร์–วันพฤหัสบดี 09.00-19.00 น. วันศุกร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.
・ สถานที่จำหน่ายใบสมัคร  

แห่งที่ 1 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สีลม)
(1/7 ชั้น 2 อาคารสีบุญเรือง 2 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ10500 โทร 02-234-6951)
แห่งที่ 2 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พหลโยธิน)
(408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-357-1241-5)
・ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 เมษายน 2553 เวลา 08.00-18.00 น.
・สถานที่ยื่นใบสมัคร หอประชุม โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี

เชียงใหม่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ
3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 053-814-344 / 550
・จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 9 เมษายน 2553
・วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 10.00-19.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission