ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
เทอมปลาย ปีการศึกษา 2552

ผู้ที่มีชื่ออยู่ในใบรายชื่อคือผู้ที่สอบผ่านกรุณาตรวจสอบระดับที่ท่านสอบได้ให้ถูกต้อง เกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก เทอมปลาย ประจำปีการศึกษา 2552 มีดังนี้ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ชั้นสูง      63  คะแนนขึ้นไป      ชั้นกลาง    40  คะแนนขึ้นไป

คะแนนที่สอบได้จะแจ้งในใบลงทะเบียนของแต่ละคน

ผู้ที่ไม่มีชื่อในใบรายชื่อ คือ ผู้ที่สอบไม่ผ่าน ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนได้จากหมายเลขที่นั่งสอบ

อนึ่ง การรับสมัครสอบวัดระดับครั้งต่อไปจะมีขึ้นประมาณ ต้นเดือนเมษายน  2553

การลงทะเบียน

ผู้ที่สอบผ่านกรุณามาลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด ท่านสามารถให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ การลงทะเบียนจะเรียงคิวตามลำดับก่อนหลังโดยจะเริ่มแจกบัตรคิวก่อนเวลาลงทะเบียนประมาณ 30 นาที     ในการลงทะเบียนรอบแรกผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ 1 คอร์ส   หลังจากการลงทะเบียนรอบแรกสิ้นสุดลง หากมีชั้นเรียนใดที่ยังมีผู้เรียนไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้   จะเปิดรับลงทะเบียนรอบสองหลังจากการลงทะเบียนรอบแรกเสร็จสิ้นลงและอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น ในการลงทะเบียนรอบสองและรอบสามนี้จะลงทะเบียนกี่คอร์สก็ได้

วันและเวลาลงทะเบียน
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม  2552
สถานที่ลงทะเบียน
ลงทะเบียนรอบแรก                     เวลา 10.0012.00 น
(ห้องสัมมนา ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น)
ลงทะเบียนรอบสอง                     เวลา 13.0014.00 น.
(ห้องสัมมนา ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น)
วันจันทร์ที่  19 ตุลาคม 2552
ลงทะเบียนรอบสาม                     เวลา 17.00-19.00 น.
(ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น)

    ท่านที่นำรถยนต์มาจอดที่อาคารเสริมมิตร  และได้ประทับตราจอดรถของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น  สามารถจอดรถได้ฟรี 1 ชั่วโมงแรก   ชั่วโมงถัดไปเจ้าของรถเป็นผู้รับผิดชอบค่าจอดเอง

 

          Int. = Intermediate level (score 40-62)

          Adv. = Advanced level (score 63-100)


Reg. No. Name Level
501 Ms. Pannipa  S. Adv.
503 Ms. Phatsorn  A. Adv.
504 Mr. Piyapong  M. Int.
505 Mr. Vorawat  T. Int.
506 Ms. Sivaporn  N. Adv.
511 Ms. Patcharin  S. Int.
512 Ms. Tanyarat  L. Adv.
514 Ms. Warunya  R. Adv.
517 Ms. Nipawan  T. Adv.
518 Ms. Phannee  R. Int.
519 Ms. Wipada  S. Adv.
520 Ms. Nopawan  R. Int.
521 Ms. Natnapin  T. Int.
523 Ms. Naruchol  C. Int.
525 Ms. Nonthicha  R. Int.
526 Ms. Thiptacha  P. Int.
527 Ms. Alisa  K. Adv.
528 Ms. Didsarin  H. Adv.
529 Ms. Mathura  H. Int.
530 Ms. Srinual  C. Int.
531 Mr. Tananchon  S. Int.
532 Ms. Oranuch  S. Adv.
533 Mr. Nuttapong  T. Int.
534 Ms. Sumalee  C. Int.
535 Mr. Paisan  S. Adv.
536 Ms. Napatt  M. Int.
537 Ms. Areewan  P. Int.
538 Ms. Chollakone  S. Int.
540 Mr. Adisorn  S. Adv.
541 Ms. Prapapan  T. Int.
542 Ms. Jutarat  K. Adv.
545 Ms. Nichaporn  W. Int.
546 Ms. Sunisa  W. Int.
547 Ms. Suthangrat  N. Int.
548 Ms. Neeranuch  T. Int.
549 Ms. Hathaichanok  A. Int.
550 Mr. Yosawat  R. Adv.
552 Ms. Pornpaka  K. Int.
553 Ms. Kanda  R. Int.
554 Ms. Kanokwan  K. Int.
555 Ms. Tanicha  R. Adv.
556 Ms. Nawaporn  C. Adv.
557 Ms. Kanita  J. Adv.
558 Ms. Vipawee  A. Int.
559 Ms. Thitinan  K. Adv.
560 Ms. Potcharaporn  C. Int.
561 Ms. Parichart  C. Int.
563 Ms. Supaporn  P. Adv.
565 Mr. Chatcharin  D. Int.
566 Ms. Orakoth  T. Int.
567 Ms. Sasiporn  S. Int.
568 Ms. Nujrudee  C. Adv.
570 Ms. Duangkamol  S. Adv.
571 Ms. Benjarat  S. Adv.
572 Mr. Jaturong  C. Int.
573 Ms. Ratchaneekorn  I. Adv.
574 Mr. Thitipol  B. Int.
575 Ms. Thanawan  S. Int.
576 Mr. Pitiput  T. Adv.
577 Ms. Marisa  K. Adv.
578 Ms. Sunee  S. Adv.
579 Mr. Suksatit  P. Int.
582 Ms. Untiga  P. Int.
583 Mr. Phanu  J. Adv.
584 Ms. Wongwanida  K. Adv.
585 Ms. Sirinee  T. Int.
586 Ms. Boonyanuch  Y. Adv.
587 Ms. Orathai  A. Int.
588 Mr. Wittaya  T. Adv.
591 Mr. Wiriya  R. Int.
592 Mr. Rammiti  S. Adv.
593 Ms. Luxana  K. Int.
595 Mr. Apichai  R. Int.
596 Ms. Anussra  L. Adv.
598 Ms. Paktiwa  K. Int.
600 Ms. Sansanee  T. Int.
602 Ms. Pairin  B. Int.
603 Ms. Tugsina  P. Int.
604 Ms. Chanatip  T. Int.
607 Mr. Pongsagorn  W. Adv.
608 Ms. Suyada  P. Int.
609 Ms. Suwapat  S. Adv.
611 Ms. Panita  C. Adv.
612 Ms. Narissara  K. Int.
614 Mr. Nattapol  P. Adv.
615 Ms. Thayavee  L. Int.
616 Ms. Patcharaporn  M. Int.
617 Mr. Thanaphon  T. Int.
618 Ms. Sukonrat  S. Int.
619 Ms. Rossarin  J. Adv.
621 Ms. Supattra  C. Int.
627 Mr. Chayut  P. Int.
628 Ms. Poonsri  S. Int.
630 Ms. Pharadee  M. Int.
631 Ms. Ussanee  K. Adv.
634 Mr. Atthakrit  T. Adv.
635 Mr. Dissaphong  T. Int.
636 Mr. Withu  W. Adv.
641 Ms. Supaporn  L. Adv.
644 Ms. Kultida  B. Int.
645 Mr. Itthichai  T. Adv.
647 Mr. Charnwithe  T. Adv.
650 Ms. Passakorn  O. Adv.
652 Ms. Pimchayaa  C. Int.
653 Ms. Thanyakorn  U. Int.
655 Mr. Sintorn  L. Adv.
656 Ms. Pacharapan  K. Int.
657 Ms. Sarintipa  W. Int.
658 Ms. Wanvisa  N. Int.
659 Mr. Issara  T. Adv.
660 Ms. Sopitpassara  S. Adv.
661 Mr. Arunchai  S. Adv.
662 Ms. Jiraporn  P. Int.
663 Ms. Tipanan  P. Int.
664 Ms. Vipavee  S. Adv.
667 Mr. Perapol  K. Int.
668 Ms. Chatrawee  M. Int.
669 Ms. Maywika  P. Int.
670 Ms. Thanachanok  R. Adv.
671 Ms. Thanasorn  R. Adv.
672 Ms. Arphaporn   . Int.
674 Ms. Nartpinit  J. Int.
675 Mr. Pramote  L. Int.
680 Ms. Chanoknan  P. Int.
683 Mr. Ronnachai  K. Adv.
684 Ms. Sarintorn  W. Adv.
685 Mr. Sarawut  I. Adv.
686 Ms. Waraporn  T. Adv.
687 Mr. Junho  L. Int.
688 Ms. Kuntida  A. Adv.
690 Mr. Bundit  P. Adv.
691 Mr. Sittipong  B. Adv.
692 Mr. Nutthapong  B. Adv.
693 Mr. Klawkla  Y. Adv.
694 Ms. Chermkwan  P. Int.
695 Mr. Suwarit  P. Adv.
696 Mr. Watthananan  S. Adv.

หมายเลขผู้ที่สอบไม่ผ่าน

คะแนนสอบชั้นกลาง 40 คะแนนขึ้นไป ชั้นสูง 63 คะแนนขึ้นไป

Reg. No.
Score
Reg. No.
Score
Reg. No.
Score
507
19
594
20
640
32
509
35
597
37
646
35
510
34
601
23
648
39
513
20
605
33
649
33
516
28
610
35
651
36
522
28
620
31
673
34
524
22
622
38
679
38
539
38
625
19
681
23
543
35
626
30
682
34
551
34
629
30
689
22
562
36
632
29
697
33
564
30
637
26
580
39
638
30
589
34
639
24
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission