ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

รายชื่อผู้สอบผ่านประจำปีการศึกษา 2552 เทอมต้น

 2009年度前期合格者に関して、以下の2つのリストを発表します。
A. コース毎の合格者
B. 次学期(09年度後期)の入学試験免除者
     รายละเอียดของผู้สอบผ่านประจำปีการศึกษา 2552 เทอมต้น  แยกเป็น 2 รายการ ดังนี้
  A.. รายชื่อของคนที่สอบผ่านแยกตามรายวิชา
  B. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนต่อใน เทอมต้นปลายโดยไม่ต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
วันลงทะเบียนเรียนเทอมปลาย วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00-12.00
A. コース毎の合格者   รายชื่อของคนที่สอบผ่านแยกตามรายวิชา
P.A.=เข้าเรียนทุกครั้ง (Perfect Attendance  皆勤)
1 ภาษาญี่ปุ่นรวมชั้นกลาง 総合中級
Ms. Ariya  C.  
Mr. Atthakrit  T.  
Ms. Chalida  K.  
Mr. Jaraswat  S. P.A.
Ms. Kanittha  K. P.A.
Ms. Lagkhana  M.  
Mr. Nuttapong  P.  
Mr. Patara  S.  
Mr. Raveevach  P.  
Ms. Ravigon  J.  
Ms. Yuwadee  P.  
2 ไวยากรณ์ชั้นกลาง 文法中級
Ms. Ampai  P. P.A.
Ms. Aunchalee  S. P.A.
Ms. Isariya  T. P.A.
Ms. Kanisa  M.  
Ms. Kannika  K. P.A.
Ms. Montakan  K.  
Ms. Nicha  N.  
Ms. Nutthida  A.  
Ms. Phenrung  H. P.A.
Mr. Phiman  P. P.A.
Ms. Pinida  P.  
Mr. Raveevach  P.  
Ms. Saowaluck  N. P.A.
Ms. Sunadda  R.  
Ms. Thipyada  T.  
Ms. Treerat  H. P.A.
Ms. Waraporn  C.  
Ms. Weeraya  K. P.A.
Ms. Wipaporn  L. P.A.
3 การอ่านชั้นกลาง 読解中級
Ms. Duangmanee  A. P.A.
Ms. Duangthida  K.  
Mr. Komvich  Z. P.A.
Ms. Nanta  T.  
Ms. Nillawan  S.  
Ms. Orawan  S. P.A.
Ms. Pojanee  S.  
Mr. Premkamon  S.  
Ms. Siriporn  B.  
Mr. Somsak  W.  
Ms. Thipwadee  K.  
Ms. Yupa  B.  
4 การสนทนาชั้นกลาง 会話中級
Mr. Boonsak  W.  
Ms. Charuayporn  T.  
Ms. Phunnaporn  P. P.A.
Mr. Sunchai  S.  
Mr. Thira  S.  
Ms. Valairuk  C.  
Ms. Wareemon  S.  
Ms. Warin  S.  
Ms. Weeraya  T. P.A.
5 การเขียนชั้นกลาง 作文中級
Mr. Danai  K.  
Mr. Nuttapong  T.  
Ms. Orawan  S. P.A.
Mr. Pakin  N. P.A.
Ms. Phunnaporn  P. P.A.
Ms. Supattra  M.  
Ms. Sureerat  M.  
Mr. Thiwakorn  A.  
Ms. Viriyaporn  S.  
6 ญี่ปุ่นปัจจุบันชั้นกลาง 日本事情中級
Ms. Ariya  C.  
Ms. Arpaporn  S. P.A.
Ms. Atchariya  N. P.A.
Ms. Chonlada  C. P.A.
Ms. Duangthida  K.  
Mr. Kiattisak  T.  
Ms. Kitiya  C.  
Ms. Natphasorn  D.  
Mr. Nattakorn  S.  
Ms. Nattakrita  S.  
Ms. Pornpun  M. P.A.
Mr. Premkamon  S.  
Mr. Rattaphon  T.  
Ms. Samaiporn  V. P.A.
Ms. Siriporn  B.  
Ms. Thipwadee  K.  
Mr. Vanthana  S.  
Ms. Voranuch  A.  
Ms. Wilaipan  P. P.A.
7 ก้าวสู่ระดับ 2 ด้วยการฟังและการพูด 聞いて話して2級レベルに(中級)
Ms. Apitchaya  T.  
Ms. Natchariga  J.  
Ms. Noppamon  C.  
Ms. Nutthida  A.  
Ms. Orawan  S.  
Ms. Treerat  H.  
Ms. Wipaporn  L.  
Ms. Wirunrach  P.  
Mr. Worapoj  S. P.A.
8 เพลงญี่ปุ่นชั้นกลาง 歌中級
Ms. Arpaporn  S. P.A.
Ms. Busaraporn  P. P.A.
Mr. Chaiyut  A. P.A.
Ms. Chonlada  C. P.A.
Ms. Natphasorn  D.  
Mr. Nattakorn  S. P.A.
Ms. Ngarmjit  J.  
Ms. Phunnaporn  P. P.A.
Ms. Pranee  S.  
Ms. Prathana  J.  
Ms. Samaiporn  V. P.A.
Ms. Sulai  K.  
Ms. Supalak  W. P.A.
Ms. Ticha  K.  
Ms. Vasana  T.  
Ms. Wanna  R.  
9 ภาษาญี่ปุ่นรวมชั้นสูง 総合上級
Ms. Asaka  Y.  
Ms. Chanitha  S.  
Ms. Chawanis  C.  
Mr. Jukraphun  A.  
Ms. Khatiya  M. P.A.
Ms. Latsamy  L.  
Ms. Onuma  I.  
Mr. Pojkeerati  M.  
Ms. Ratthanaporn  S.  
Ms. Sasiporn  T.  
Ms. Sawanya  P.  
Ms. Somwan  Y.  
Ms. Wanchalee  K.  
Ms. Wilailak  L.  
10 ไวยากรณ์ชั้นสูง 文法上級
Ms. Kanpirom  Y.  
Ms. Kornvena  S.  
Ms. Latsamy  L.  
Ms. Nutchuda  S.  
Ms. Panarat  P. P.A.
Mr. Pisithsak  S.  
Ms. Sasithorn  P.  
Ms. Sureerat  T. P.A.
Ms. Tritaporn  C. P.A.
Ms. Vinitra  B.  
Ms. Woraluk  V.  
11 การอ่านชั้นสูง A 読解上級A
Ms. Arpaporn  P. P.A.
Mr. Chaiwat  L.  
Mr. Chonatee  T.  
Mr. Dejdanai  L.  
Ms. Kanjanawadee  I.  
Ms. Kanuengnij  P.  
Ms. Natcha  P. P.A.
Ms. Nithikarn  S.  
Ms. Ornicha  T.  
Mr. Phatsaphong  K.  
Ms. Pitchaya  R.  
Mr. Pojkeerati  M.  
Ms. Rungtip  P. P.A.
Ms. Sarunya  K.  
Ms. Siriluck  L.  
Ms. Tanita  N.  
Mr. Tatazchakorn  H.  
Mr. Ti  T.  
12 การอ่านชั้นสูง B 読解上級B
Ms. Arunee  C. P.A.
Ms. Chawanis  C. P.A.
Ms. Nuttika  J.  
Ms. Porntip  W.  
Ms. Saovarat  S.  
Ms. Sasithorn  P.  
Ms. Sivaporn  S.  
Ms. Sunisa  T. P.A.
Mr. Supachai  T. P.A.
Ms. Supapitch  S.  
13 การฟังชั้นสูง 聴解上級
Ms. Duangta  R.  
Ms. Kanchanet  T.  
Ms. Kanuengnij  P.  
Ms. Nuttawan  T.  
Ms. Orasa  P. P.A.
Ms. Ornchamai  D.  
Mr. Pallop  C.  
Mr. Phatsaphong  K.  
Mr. Pisithsak  S.  
Ms. Porntip  W.  
Ms. Sarunya  K. P.A.
Ms. Tira  T.  
Ms. Uthumporn  N. P.A.
14 การแปลชั้นสูง 翻訳上級
Ms. Achara  K. P.A.
Ms. Chantima  T.  
Ms. Chompoonut  H.  
Mr. Chonatee  T.  
Ms. Dnita  J.  
Ms. Dusita  T.  
Ms. Kanchanet  T.  
Ms. Lita  S.  
Ms. Montawan  S.  
Ms. Ornchamai  D.  
Ms. Pitiporn  P. P.A.
Ms. Rattana  A. P.A.
Ms. Sirima  L.  
Mr. Somsak  K. P.A.
Ms. Supasunee  S.  
Mr. Teepakorn  S.  
Ms. Teera  P.  
Ms. Treejutar  K.  
Ms. Uthumporn  N. P.A.
15 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจเพื่อการสื่อสารชั้นสูง ビジネスコミュニケーション上級
Ms. Ankana  P. P.A.
Ms. Chanchira  D.  
Ms. Kanjana  N.  
Ms. Manatchanok  S.  
Ms. Nuntana  D.  
Ms. Pannee  M. P.A.
Ms. Peeriya  W.  
Mr. Phatsaphong  K.  
Ms. Saruda  S.  
Ms. Sasiporn  T. P.A.
Ms. Sumalee  J. P.A.
Ms. Supaporn  M.  
Ms. Supinda  T.  
Mr. Tanachai  W. P.A.
16 ละครชั้นสูง ドラマ上級
Ms. Atchara  P.
Mr. Bekpon  K.
Ms. Chayanun  A.
Ms. Chonlada  L.
Ms. Chutamas  K.
Ms. Linda  K. P.A.
Ms. Nuttanate  T.
Ms. Ornicha  T. P.A.
Ms. Panarat  P. P.A.
Ms. Parawee  S.
Ms. Prae  W.
Mr. Theerayut  N.
Ms. Vipavan  C. P.A.
Ms. Wanthanee  K.
17 คันจิ 漢字
Ms. Aunchalee  S. P.A.
Ms. Auranong  L.  
Mr. Chaiyut  A. P.A.
Ms. Kamolorn  R.  
Ms. Kanchanet  T.  
Ms. Kannika  K.  
Mr. Komvich  Z.  
Ms. Latsamy  L.  
Ms. Manida  C.  
Ms. Orasa  P. P.A.
Ms. Panarut  R.  
Mr. Pojkeerati  M.  
Ms. Pornnatcha  P. P.A.
Ms. Pornpun  M.  
Ms. Saowaluck  N. P.A.
Ms. Thanchanok  N.  
18 การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น 発音
Ms. Arpaporn  P. P.A.
Ms. Arpaporn  S.  
Ms. Chonlada  C. P.A.
Ms. Kanjanawadee  I. P.A.
Mr. Kiattisak  T. P.A.
Ms. Metheera  L.  
Mr. Nuttapong  T.  
Ms. Pattaninun  J.  
Ms. Pinida  P.  
Mr. Pojkeerati  M.  
Ms. Soihatai  P.  
Ms. Sukanya  H. P.A.
 B. 次学期(09年度後期)の入学試験免除者 
 登録したコースの半数以上合格の受講生。
次学期に継続希望の場合、入学試験が免除となります。
B. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนต่อในเทอมปลายโดยไม่ต้องสอบวัดระดับ
ผู้เรียนที่มีจำนวนรายวิชาที่สอบผ่านเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และมีความประสงค์จะเรียนต่อในเทอมปลาย จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวัดระดับความรู้วิชาภาษาญี่ปุ่น      
Adv. = Advanced level   Int = Intermediate level
Ms. Achara  K. Adv.
Ms. Ampai  P. Int.
Ms. Ankana  P. Adv.
Ms. Apitchaya  T. Int.
Ms. Ariya  C. Int.
Ms. Arpaporn  P. Adv.
Ms. Arpaporn  S. Int.
Ms. Arunee  C. Adv.
Ms. Asaka  Y. Adv.
Ms. Atchara  P. Adv.
Ms. Atchariya  N. Int.
Mr. Atthakrit  T. Int.
Ms. Aunchalee  S. Int.
Ms. Auranong  L. Int.
Mr. Bekpon  K. Adv.
Mr. Boonsak  W. Int.
Ms. Busaraporn  P. Int.
Mr. Chaiwat  L. Adv.
Mr. Chaiyut  A. Int.
Ms. Chalida  K. Int.
Ms. Chanchira  D. Adv.
Ms. Chanitha  S. Adv.
Ms. Chantima  T. Adv.
Ms. Charuayporn  T. Int.
Ms. Chawanis  C. Adv.
Ms. Chayanun  A. Adv.
Ms. Chompoonut  H. Adv.
Mr. Chonatee  T. Adv.
Ms. Chonlada  C. Int.
Ms. Chonlada  L. Adv.
Ms. Chutamas  K. Adv.
Mr. Danai  K. Int.
Mr. Dejdanai  L. Adv.
Ms. Dnita  J. Adv.
Ms. Duangmanee  A. Int.
Ms. Duangta  R. Adv.
Ms. Duangthida  K. Int.
Ms. Dusita  T. Adv.
Ms. Isariya  T. Int.
Mr. Jaraswat  S. Int.
Mr. Jukraphun  A. Adv.
Ms. Kamolorn  R. Adv.
Ms. Kanchanet  T. Adv.
Ms. Kanisa  M. Int.
Ms. Kanittha  K. Int.
Ms. Kanjana  N. Adv.
Ms. Kanjanawadee  I. Adv.
Ms. Kannika  K. Int.
Ms. Kanpirom  Y. Adv.
Ms. Kanuengnij  P. Adv.
Ms. Khatiya  M. Adv.
Mr. Kiattisak  T. Int.
Ms. Kitiya  C. Int.
Mr. Komvich  Z. Int.
Ms. Kornvena  S. Adv.
Ms. Lagkhana  M. Int.
Ms. Latsamy  L. Adv.
Ms. Linda  K. Adv.
Ms. Lita  S. Adv.
Ms. Manatchanok  S. Adv.
Ms. Manida  C. Adv.
Ms. Metheera  L. Adv.
Ms. Montakan  K. Int.
Ms. Montawan  S. Adv.
Ms. Nanta  T. Int.
Ms. Natcha  P. Adv.
Ms. Natchariga  J. Int.
Ms. Natphasorn  D. Int.
Mr. Nattakorn  S. Int.
Ms. Nattakrita  S. Int.
Ms. Ngarmjit  J. Int.
Ms. Nicha  N. Int.
Ms. Nillawan  S. Int.
Ms. Nithikarn  S. Adv.
Ms. Noppamon  C. Int.
Ms. Nuntana  D. Adv.
Ms. Nutchuda  S. Adv.
Ms. Nuttanate  T. Adv.
Mr. Nuttapong  P. Int.
Mr. Nuttapong  T. Int.
Ms. Nuttawan  T. Adv.
Ms. Nutthida  A. Int.
Ms. Nuttika  J. Adv.
Ms. Onuma  I. Adv.
Ms. Orasa  P. Adv.
Ms. Orawan  S. Int.
Ms. Ornchamai  D. Adv.
Ms. Ornicha  T. Adv.
Mr. Pakin  N. Int.
Mr. Pallop  C. Adv.
Ms. Panarat  P. Adv.
Ms. Panarut  R. Int.
Ms. Pannee  M. Adv.
Ms. Parawee  S. Adv.
Mr. Patara  S. Int.
Ms. Pattaninun  J. Adv.
Ms. Peeriya  W. Adv.
Mr. Phatsaphong  K. Adv.
Ms. Phenrung  H. Int.
Mr. Phiman  P. Int.
Ms. Phunnaporn  P. Int.
Ms. Pinida  P. Int.
Mr. Pisithsak  S. Adv.
Ms. Pitchaya  R. Adv.
Ms. Pitiporn  P. Adv.
Ms. Pojanee  S. Int.
Mr. Pojkeerati  M. Adv.
Ms. Pornnatcha  P. Int.
Ms. Pornpun  M. Int.
Ms. Porntip  W. Adv.
Ms. Prae  W. Adv.
Ms. Pranee  S. Int.
Ms. Prathana  J. Int.
Mr. Premkamon  S. Int.
Ms. Rattana  A. Adv.
Mr. Rattaphon  T. Int.
Ms. Ratthanaporn  S. Adv.
Mr. Raveevach  P. Int.
Ms. Ravigon  J. Int.
Ms. Rungtip  P. Adv.
Ms. Samaiporn  V. Int.
Ms. Saovarat  S. Adv.
Ms. Saowaluck  N. Int.
Ms. Saruda  S. Adv.
Ms. Sarunya  K. Adv.
Ms. Sasiporn  T. Adv.
Ms. Sasithorn  P. Adv.
Ms. Sawanya  P. Adv.
Ms. Siriluck  L. Adv.
Ms. Sirima  L. Adv.
Ms. Siriporn  B. Int.
Ms. Sivaporn  S. Adv.
Ms. Soihatai  P. Adv.
Mr. Somsak  K. Adv.
Mr. Somsak  W. Int.
Ms. Somwan  Y. Adv.
Ms. Sukanya  H. Adv.
Ms. Sulai  K. Int.
Ms. Sumalee  J. Adv.
Ms. Sunadda  R. Int.
Mr. Sunchai  S. Int.
Ms. Sunisa  T. Adv.
Mr. Supachai  T. Adv.
Ms. Supalak  W. Int.
Ms. Supapitch  S. Adv.
Ms. Supaporn  M. Adv.
Ms. Supasunee  S. Adv.
Ms. Supattra  M. Int.
Ms. Supinda  T. Adv.
Ms. Sureerat  M. Int.
Ms. Sureerat  T. Adv.
Mr. Tanachai  W. Adv.
Ms. Tanita  N. Adv.
Mr. Tatazchakorn  H. Adv.
Mr. Teepakorn  S. Adv.
Ms. Teera  P. Adv.
Ms. Thanchanok  N. Int.
Mr. Theerayut  N. Adv.
Ms. Thipwadee  K. Int.
Ms. Thipyada  T. Int.
Mr. Thira  S. Int.
Mr. Thiwakorn  A. Int.
Mr. Ti  T. Adv.
Ms. Ticha  K. Int.
Ms. Tira  T. Adv.
Ms. Treejutar  K. Adv.
Ms. Treerat  H. Int.
Ms. Tritaporn  C. Adv.
Ms. Uthumporn  N. Adv.
Ms. Valairuk  C. Int.
Mr. Vanthana  S. Int.
Ms. Vasana  T. Int.
Ms. Vinitra  B. Adv.
Ms. Vipavan  C. Adv.
Ms. Viriyaporn  S. Int.
Ms. Voranuch  A. Int.
Ms. Wanchalee  K. Adv.
Ms. Wanna  R. Int.
Ms. Wanthanee  K. Adv.
Ms. Waraporn  C. Int.
Ms. Wareemon  S. Int.
Ms. Warin  S. Int.
Ms. Weeraya  K. Int.
Ms. Weeraya  T. Int.
Ms. Wilailak  L. Adv.
Ms. Wilaipan  P. Int.
Ms. Wipaporn  L. Int.
Ms. Wirunrach  P. Int.
Ms. Woraluk  V. Adv.
Mr. Worapoj  S. Int.
Ms. Yupa  B. Int.
Ms. Yuwadee  P. Int.
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission