ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 
ประกาศแจ้งปิดรับสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นครั้งที่1 ประจำปี 2552
 
          เนื่องจากมีผู้ส่งใบสมัครมาเต็มจำนวนรับ 70 คนแล้ว ทางเจแปนฟาวน์เดชั่นจึงขอประกาศปิดรับสมัครการสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 ลงประกาศในวันที่ 23 มิถุนายน 2552 (ไม่เฉพาะแต่การรับสมัครทางอีเมลเท่านั้น การรับสมัครทางไปรษณีย์ และทางโทรสารก็ปิดรับสมัครด้วยเช่นกัน)
 

 
รายละเอียดการสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2552
 

          เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา กรุณากรอก ใบสมัคร (ดาวน์โหลดที่นี่) และส่งกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หรือสมัครทางอีเมล ภายในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม สำหรับท่านที่สมัครทางอีเมล โปรดแนบใบสมัครมาด้วย และกรุณาใส่ชื่อหัวเรื่อง (Subject) ว่า JLD Seminar2009 No.1 ส่งมาที่ jldseminar@jfbkk.or.th

          เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมสัมมนาตามลำดับใบสมัครที่มาถึง จำนวน 70 ท่าน (ท่านที่ส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์จะพิจารณาจากตราประทับวันที่ส่งเป็นสำคัญ) และฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะแจ้งผลทางจดหมาย หรืออีเมล (เฉพาะท่านที่ระบุไว้) ภายในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม หากท่านไม่ได้รับจดหมายดังกล่าวภายในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม โปรดติดต่อฝ่ายภาษาญี่ปุ่น

ที่อยู่ : ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร
        เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 0-2261-7500-4 โทรสาร 0-2261-7505                                                  Mr.Matsubara (ภาษาญี่ปุ่น) คุณชนิดา (ภาษาไทย)

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission